Ultimafestivalen rundet søndag kveld av årets festival med en konsert med Ensemble Modern, Tysklands mest anerkjente ensemble for samtidsmusikk. – Kunstnerisk sett har dette vært en av de mest vellykkede Ultimafestivalene, sier direktør og kunstnerisk leder Geir Johnson, som i den forbindelse særlig peker på festivalkomponist Helmut Lachenmann og det brede fokuset på japansk musikk.

Geir Johnson (foto: mic.no)

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ultimas avslutningskonsert ble innledet med en komponistsamtale med årets tyske festivalkomponist Helmut Lachenmann. Det musikerstyrte orkesteret Ensemble Moderen, som ble grunnlagt for 25 år siden, fremførte under dirigent Bradley Lubman verk av Helmut Lachenmann, Luigi Nono og Karlheinz Stockhausen, og kunne dermed ta Ultima-publikummet med på en reise gjennom sentral, europeisk samtidsmusikk fra de siste femti årene.

— Kunstnerisk sett har dette vært en av de mest vellykkede Ultimafestivalene, sier direktør og kunstnerisk leder Geir Johnson. – Dette er bl.a. på grunn av årets festivalkomponist Helmut Lachenmann, som har en veldig sterk og tydelig profil.

Johnson peker også på den japanske satsningen, som bragte mange ukjente aspekter ved det japanske musikklivet opp i lyset. I tillegg vil Geir Johnson spesielt trekke frem det brede scenekunstprogrammet, som inkluderte en ny norsk opera, barnas operafest, en rekke internasjonale gjestespill og et danseforestillingprosjekt for barn fra null til tre år, initiert av Glitterbird – Art for the very young.

Nordheim-prisen til Sven Lyder Kahrs

Utdelingen av Arne Nordheims komponistpris er blitt et fast høydepunkt under Ultimafestivalen. Lørdag ble prisen på 110 000 kroner tildelt den norske komponisten Sven Lyder Kahrs. Prisutdelingen ble foretatt av Arne Nordheim og fant sted under en konsert i Ultimafestivalens regi på Norges musikkhøgskole. På konserten spilte pianisten Einar Henning Smebye og Grieg Trio.

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av det daværende Kulturdepartementet 20. juni 2001 i anledning Arne Nordheims 70-årsdag. Prisvinneren utpekes av en jury med Arne Nordheim som leder.

I sin begrunnelse for tildelingen beskriver juryen Sven Lyder Kahrs som ”en konsekvent og kompromissløs musikalsk modernist, hvis verker vitner om så vel brennende dedikasjon som solid kompositorisk håndverk”.

Ultima som knutepunktfestival

Fredag ble det ellers kjent at Ultima er en av fire nye festivaler som nå foreslås som såkalt knutepunktfestival.

Ultima omtales i den forbindelse av Kultur- og Kirkedepartementet som ”ein veletablert festival for samtidsmusikk, som har opparbeidd seg eit internasjonalt omdømme.”

For Ultima vil en fremtidig knutepunktstatus også innebære en vesentlig økning i det totale offentlige tilskuddet. Som knutepunktfestival vil Ultima få 60 prosent av det offentlige tilskuddet fra staten, og 40 prosent fra lokale/regionale styresmakter.

Årets Ultimafestival kunne skilte med over 130 arrangement på 23 forskjellige arenaer. Over 4000 barn har stiftet bekjentskap med samtidsmusikk og -kunst blant annet gjennom Lydskattejakten, barneforestillinger og Språkets Hus.

Det endelige besøkstallet for Ultimafestivalen 2005 foreligger ikke enda.

Publisert:

Del: