Musikerne må tåle mer fleksible pensjonsløsninger framover, mener orkestrene. – Vi er ikke villige til å svekke rettighetene til våre medlemmer, svarer Erica Berthelsen i MFO.

© Tore Berntsen

Ballade skrev i forrige uke om pensjonsutfordringene ved Den Norske Opera & Ballett og filharmoniorkestrene i Oslo og Bergen. Høye pensjonskostnader gjør at institusjonene allerede til neste år vil slite med å betale regningene.

Les også: - Svært alvorlig

– Må diskutere endringer
Dette har gjort at man ser på alternative løsninger til dagens orkesterpensjoner.

En mulig løsning er såkalte hybridpensjoner. Hybrid er en mellomting mellom dagens to ordninger, innskudds- og ytelsespensjon. En slik ordning vil kunne gi arbeidsgiverne større fleksibilitet enn hva tilfellet er med dagens pensjonsordninger.

Les også: Pensjon gir orkesterunderskudd

Sjeføkonom i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Stein Gjerding, mener det er nødvendig å se på andre måter å organisere pensjonene på enn i dag, uavhengig av om partene kommer til enighet med Kulturdepartementet om en finansiering innenfor dagens rammeverk.

– På lengre sikt er det naturlig å diskutere endringer i pensjonsordningene som kan redusere den regnskapsmessige belastningen for bedriftene. Hybride pensjonsordninger vil påvirke balansen i mindre grad enn dagens pensjoner, sier han.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Nye koster
Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sier at fagforeningene må være innstilt på å møte dagens situasjon med en omlegging.

– Dagens pensjonsordninger er bra for de ansatte, men vi må dessverre undersøke hvorvidt de er bærekraftige. Det kan se ut som om dagens avtale er for dyr, sier Gjelten.

Gjelten er bekymret for den økonomiske utviklingen ved kulturinstitusjonene, men han har likevel tillit til at dagens anstrengte situasjon vil løse seg politisk.

– Pensjonsproblematikken er av en slik dimensjon at det ikke dreier seg om regnskapslogikk. Det er først og fremst snakk om politikk, sier han.

Følg Ballade på Twitter

Skeptiske til hybridpensjon
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) mener det er rimelig at staten kommer på banen når institusjonene ikke klarer å overholde sine forpliktelser.

– Vi ønsker ikke å svekke våre medlemmers pensjonsrettigheter, sier informasjonsansvarlig Erica Berthelsen.

Hun er usikker på om hybridpensjoner er en god løsning for norske teater- og orkestermusikere.

– Denne ordningen er fremdeles under utredning. Det er ingen orkestre som har begynt med hybridpensjoner i dag. Men i utgangspunktet er vi ikke interessert i å innføre ordninger som overfører risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker, sier hun.

Publisert:

Del: