UDs tilskuddsordning for profesjonelle musikeres konserter i utlandet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved tredje tildelingsrunde for turneer og konserter i 2006 er det fordelt til sammen 568 000 kroner til 51 søkere. Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 13 søknader pop, rock, hip-hop, klubbmusikk og metal, 14 klassisk musikk og samtidsmusikk, 14 jazz, 5 folkemusikk og 6 i kategorien ’andre genre’. – Fagutvalget som behandler søknadene hadde ved fristens utløp 1 november mottatt i alt 92 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på 4,1 mill kroner, opplyser utvalgets leder direktør Svein Bjørkås i MIC. Utvalget fordelte samtidig UD-støtte på 202 000 kroner til 10 kulturutviklingsprosjekter med utviklingsland.

Emil Nikolaisen bylarm 2006 (Foto: Kimm Saatvedt)

Musikkinformasjonssenteret (MIC) forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Ved tredje tildelingsrunde for turneer og konserter i 2006 er det fordelt til sammen 568 000 kroner til 51 søkere.

Av de prosjektene som er tildelt midler gjelder 13 søknader pop, rock, hip-hop, klubbmusikk og metal, 14 klassisk musikk og samtidsmusikk, 14 jazz, 5 folkemusikk og 6 i kategorien ’andre genre’. Fagutvalget som behandler søknadene hadde ved fristens utløp 1. november mottatt i alt 92 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på i overkant av 4,1 mill kroner.

UDs reisestøtteordning har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Den økonomiske rammen for ordningen var i 2006 1,3 mill kroner.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Liste over tildelingene:

Tildelinger 02-midler november 2006
ARTIST PROSJEKT TILDELING
1349 Europaturné jan/feb 2007
10 000
120 Days Showcase på Eurosonic
10 000
Atomic USA turné feb 2007
15 000
Berit Opheim Konserter med Oslo Kammerkor i USA februar 2007
7 000
Christian Wallumrød Ensemble Konserter i England, Tyskland, Slovenia
10 000
Cikada Konsert i Köln
15 000
Desperado Turné i Storbritannia mars/april 2007
10 000
Einar Røttingen USA-turné 2007
10 000
Eirik Raude Konserter i New York
5 000
el Axel Showcaser på South by South West 2007
10 000
El Caco El Caco Europaturnée 2007
20 000
Enslaved Ruun USA-turné 2007
15 000
Festival Takk Festival Takk i Paris – fransk festival med fokus på norsk musikk i jan. 2007
25 000
Frode Gjerstad Frode Gjerstad Trio turne i England
10 000
In The Country Turne i USA og Canada i 2007
10 000
Jazkamer Jazkamer verdensturné og konsert på Club Transmediale i Berlin
10 000
Kari Bremnes Showcaser i Frankrike mars 2007
15 000
Karl Seglem “Reik Tour 2007”
10 000
Kjetil Bjørnstad / Anneli Drecker Konsert “Grace” på festivalen Encounter i Istanbul
10 000
Kristin Asbjørnsen Konserter i Italia, Finland, Baltikum
20 000
Majorstuen Europaturné i 2007
15 000
Mats Eilertsen Konserter i Nederland, Belgia og Finland
5 000
Michael Francis Duch Konserter i Athen og London
10 000
MoHa! Turné i Skandinavia feb./mars 2007
10 000
MZN3 Konserter i Tokyo
10 000
Nordic Voices Festivalturne i Canada og Peru august 2007
15 000
Nordisk Brass Ensemble Turné i Østerrike
10 000
Oslo Camerata Turné i Brasil
20 000
Petter Wettre Trio Turné i Sverige og Danmark
10 000
PJP Englandsturné Solveig Slettahjell
10 000
Real Ones Live-lansering i Storbritannia februar 2007
5 000
Reidar Hauge International Organ Festival of Uruguay
5 000
Roger Arve Vigulf Turné i Litauen
6 000
Rolf Wallin Opprøring av stykket Optical Identity i Singapore
10 000
Rolf-Erik Nystrøm, Christian Ihle Haddland, Ada Meinich Konsertvirsomhet med prosjektet Zur Rosenzeit
10 000
Schtimm Promoteringsturné i Russland
5 000
Serena-Maneesh Europaturné i nov./des. 2006
20 000
SPUNK Miniturné i Canada og konserter i Frankrike
15 000
Streif Promoteringsturne i Tyskland
20 000
Sturm und Drang Peer Gynt für Kinder konserter på Folk Baltica festivalen i Kiel
10 000
Sunkissed Klubbkonserter/CD release turné
10 000
Supersilent Konsert på Festival Stimul i Tsjekkia
10 000
Supersilent Turne i USA og Canada med Tortoise
10 000
Susanna and the Magical Orchestra Turne i Russland, Finland og de Baltiske stater
10 000
The Cheaters Showcase på Eurosonic
5 000
The Source Turné i Tyskland og Nederland
10 000
We Supporturné med Motörhead – nov/des 2006
20 000
Wibutee Konserter i Sveits des. 2006
10 000
Øystein Baadsvik Tuba Carnival/Recital i Carnegie Hall i New York
10 000
Øyvind Torvund Fremføring på Bandrom 4 Bethnal Green i London april 2007
5 000

Det ble også fordelt støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland

Utenriksdepartementets tilskuddsordning til reiser i forbindelse med kulturutveksling med land i sør (utviklingsland), innen musikkområdet, forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved sommerens tildelingsrunde er det gitt reisestøtte på til sammen 202 000 kroner, fordelt på 10 prosjekter.

Utvalget som behandler søknadene hadde innen fristens utløp den 1 november mottatt søknader om støtte til i alt 23 prosjekter. Det samlede søknadsbeløpet var på 1 063 087 kroner.

Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere. Kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer og institusjoner i samarbeidslandene.

Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.

Liste over tildelingene for land i Sør:

Reisestøtte til land i sør.
ARTIST PROSJEKT
TILDELING
Care Norge Woman Care turne 2007
40 000
Helgeland Sinfonietta Fremføring av musikk til filmen Markens Grøde på Beograd Film Festival
20 000
Håkon Mjåset Johansen / Ole Morten Vågan Konsert og seminar i Grahamstown, Sør-Afrika
15 000
Joachim Kjelsaas Kwetzinsky Konsertturné i Kina nov. 2006.
5 000
Morten Halle/Andre Petersen Kvartett Livejobber og seminar i Cape Town
10 000
MUTA Deltagelse på Irtijal festival i Beirut, Libanon
15 000
Ole Bull Akademiet Utvekslingsprosjekt i Gòngmíng, Kina
20 000
Oslo World Fabrikk New World Vibrations med Javed Bashir og Malika Makouf Rasmussen. Utvekslingsprosjekt Norge/Pakistan
7 000
Songs across walls of separation Musikkdramatisk forestilling i Palestina, Marokko og Norge
30 000
The Source The Source of Christmas turné – utveksling med egyptiske musikere
40 000

Publisert:

Del: