Årets første tildelingsrunde for Utenriksdepartementets reisestøtte for profesjonelle musikeres konserter i utlandet er nå klar. Kr. 505 000 er fordelt på 40 ulike prosjekter. Majorstuen, Surferosa, Sidsel Endresen, Cikada, Gothminister og 1349 er blant musikerne som har fått støtte. – Den store søknadsmengden forsterker inntrykket av at norske musikere har en betydelig aktivitet i utlandet, og at reisestøtteordningen er viktig, sier utvalgsleder Morten Walderhaug.

Surferosa

Av Hild Borchgrevink

UDs reisestøtte administreres av Musikkinformasjonssentret. Medlemmer av utvalget er Gry Zakkariassen, Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Eva Lous fra UD og direktør ved MIC Morten Walderhaug, som er utvalgets leder.Til fristen 1. mars hadde utvalget mottatt 96 søknader på totalt kr. 4.545.000. Til denne runden hadde de altså om lag en halv million kroner til disposisjon, som er blitt fordelt på 40 prosjekter.

Nytt av året er at UD i 2004 i tillegg har øremerket 450.000 øremerket prosjekter til såkalte 03-land, land i sør eller bistandsland. Informasjon om denne nye ordningen vil snart bli gjort kjent på mic.no. Blant de innkomne søknader var det to prosjekter som kvalifiserte til tildeling fra denne rammen. Det ble innvilget tilsammen kr. 53.500 til henholdsvis Majorstuen Spelemannslags deltakelse under neste måneds Strictly Mundial i Istanbul, Tyrkia og til samtidsmusikkensemblet Asamisimasas deltakelse under det tverrkulturelle kunstmusikkprosjektet på den kjente Roaring Hoofs festivalen 14 – 20 juni i Ulan Bator, Mongolia.

— Vi finner det også gledelig at det er flere søknader fra folkemusikken denne gangen, sier Walderhaug. Han oppfordrer også musikere til å melde all sin aktivitet i utlandet inn til kalenderen på mic.no.

Fordelingen til de forskjellige sjangere er derved noe jevnere enn ved tidligere runder. Blant kriteriene utvalget legger vekt på ved tildeling er utøvernes og prosjektenes kunstneriske kvaliteter, kvaliteten på mottakerapparatet i utlandet, at planene skal være realiserbare, at søknadsbeløpet skal stå i forhold til reisemålet, samt geografisk spredning.

Nedenfor finner du den fullstendige listen over prosjekter som har fått støtte fra UDs reisestøtte i denne runden. Neste søknadsfrist for ordningen er 1. november 2004.

Musikere Prosjekttittel
Innv. beløp
Scorch Trio Turné i England, Nederland og Østerrike med Scorch trio med Ingebrigt Håker Flaten, Paal Nilssen-Love og Raul Bjørkenheim
15 000
Frost 2 spillejobber i New York med Frost
8 000
WIBUTEE WIBUTEE FESTIVALTURNÈ I CANADA
15 000
Nils Økland Trio Samarbeid mellom musikere fra Orknøyene og Norge
15 000
Rune Grammofon Sonar 2004 showcase, Spania
10 000
Oslo String Quartet Konserter Tyskland, Irland
10 000
DEL Konserter, New Zealand
20 000
Cikada Komponistportretter, Danmark og Sverige
10 000
Lars Erik ter Jung Dirigentoppdrag, Romania
4 000
Egil Kapstad “Informinvest Agency”, russisk-norsk jazzfestival
5 000
Jan Erik Kongshaug Kvartett russisk-norsk jazzfestival
5 000
1349, Gorgoroth Europaturné
20 000
Halldis Rønning De Bocht, Nederland
5 000
Midnight Sun Trio Viking Invasion, Irland
10 000
Surferosa Turné, England
20 000
Karl Seglem Release-turné, Tyskland, Skottland, UK
25 000
Ståle Kleiberg Requiem i Washington National Cathedral
10 000
No Spaghetti Edition No Spaghetti Edition Festival, Spania
20 000
Liv Merete Kroken, Nils Økland, Lars Underdal Tingingsverk for hardingfele, England
10 000
Xploding Plastix Xploding Plastix festival turné i Spania juni/juli 2004
15 000
Spunk SPUNK spiller under BadBonn Kilibi i Sveits
6 000
Oslo Sinfonietta Konsert, Huddersfield Contemporary Music Festival 2004
20 000
POING og Maja Ratkje POING og Ratkje, turné Østerrike og konsert Huddersfield
12 000
ALOG Alog spiller under BadBonn Kilbi festivalen
5 000
Farmers Market Turné Japan, England, Tyskland, Østerrike
15 000
Kvedar Konserter Sverige, Danmark
10 000
Fe-mail festival, Taktlos, Sveits
4 000
Noxagt Europaturné
10 000
Bergen Domkantori Konsert under Fetival d´Ile de France
25 000
Arild Andersen, Patrice Heral og Carsten Dahl Konsert i Moskva med Arild Andersen, Patrice Heral og Carsten Dahl
5 000
Endresen, Wallumrød og Sten Turne Endresen, Wallumrød og Sten
10 000
Nils Petter Molvær m/band Europaturné
13 000
Supersilent Konsert på festival “Jazzkar” i Tallin, Estland med Supersilent
10 000
Silver Europaturné
25 000
Solveig Slettahjell Solveig Slettahjell slow motion quintet konsert under Jazz Baltica 04
10 000
The Birds – Per Gisle Galåen Turné, Storbritannia
3 000
Noora Turné, Skandinavia
10 000
Furia Europaturné
20 000
Bugge Wesseltoft og Rolf Wallin Female Interfaces, Frankrike
15 000
Gothminister Turné, Skottland, Holland, Tyskland
25 000
TOTAL =
505 000
     
STØTTE til reise til 03-LAND:
asamisimasa Konserter, Mongolia
35 000
Majorstuen – fiddlers Company Strictly Mundial, Tyrkia
18 500

Publisert:

Del: