Kultur forventes å få høyere prioritet innen Utenriksdepartementet fra august når Ann Ollestad trår inn i jobben som leder av avdelingen for presse, kultur og informasjon.

Ollestad, som overtar jobben etter Eva Bugge, jobber i dag som ministerråd ved Norges FN-delegasjon i Genève. Hun blir dermed kvinne nummer to som leder den avdelingen innen UD. Bugge er utnevnt til Norges ambassadør i Roma.

Hun sier til Aftenposten at de elektroniske mulighetene skal utnyttes til fulle, og at departementets arbeid i sterkere grad legges opp mot landenes sivile miljøer, inklusive presse og kunstnere.

— Det blir spennende å ta fatt på helhetstenkning, og det blir godt å få samlet hele avdelingen fysisk på et sted, sier Ollestad til avisen.

Som ekspedisjonssjef og leder for avdelingen som arbeider med kultur og Norges presentasjon vil hun ha overoppsynet med cirka 50 medarbeidere. Mellom 1996 og 2000 jobbet hun i UDs presse- og informasjonsavdeling som byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør.

Publisert:

Del: