Fem millioner i kutt. Det var meldingen Utenriksdepartementet fikk da revidert satsbudsjett ble offentliggjort 18. juni i år. – Dette vil svekke slagkraften til avdelingen for presse, kultur og informasjon, og gå utover flere deler av informasjonsarbeidet vårt mot utlandet, forteller ekspedisjonssjef i UD, Ann Ollestad. Samtidig økes pressestøtten til utenlandske journalister, som er viktige for å formidle norsk musikk i utlandet.

UD-logo:Norway

Av Knut Steen

Avdeling for presse, kultur og informasjon hadde fra før av 57 mill. å rutte med – nå er dette beløpet skåret ned til 52 mill. for inneværende år. Avdelingen har blant annet ansvar for presseformål og drift av den internasjonale norske pressetjenesten, nettsidene som inngår i norgesportalen, norsk kultur i utlandet, og norskundervisning for bl.a. oversettere av norsk litteratur.

Ollestad forteller at UD vil være så skånsomme som mulig når det gjelder å administrere budsjettkuttet:

— Fem millioner er ikke et veldig stort beløp, men vi må bl.a. kutte ned på en del trykket materiale, noen omreisende utstillinger om arkitektur, seminarer, konferansevirksomhet og støtte til lektorer som underviser i norsk ved utenlandske universiteter.

Ollestad avviser samtidig at budsjettkuttet vil gå utover allerede inngåtte avtaler.

— Det blir ingen kutt på institusjonelle samarbeider. Dette vil gå utover prosjekter som ikke er bundet opp i forpliktende avtaler. Jeg kan heller ikke se at det blir gjort noen kutt i forhold til musikk, men det er enda for tidlig å love noe – vi må få vårt budsjett godkjent før jeg kan svare på det.

Så langt er det heller ikke planlagt kutt i pressestøtten til utenlandske journalister, forteller Ollestad:

— Her har ambassadene faktisk fått flere midler til disposisjon, slik at man kan i enda større grad kan invitere utenlandsk presse til Norge for å få oppmerksomhet og pressedekning i forhold til norsk kultur. Her er festivalene spesielt viktige, og vi kommer i alle fall ikke til å redusere disse midlene, forteller Ollestad.

I disse dager har UD også invitert seks journalister til Peer Gynt festivalen og Ibsenmarkeringen, kan Ollestad fortelle. Hun har positive erfaringer med at UD-støtte ofte også fører med seg næringslivspenger.

— De seks skal være her en uke på en “Ibsen grand tour”. Dette er et utrolig viktig virkemiddel for å kommunisere med målgrupper i alle land. Vi skulle gjerne hatt flere penger til dette fordi vi ser hvor stor betydning dette har for kulturlivet. Vår støtte genererer ofte også støtte fra næringsliv og andre, slik vi ser har vært tilfellet med den pågående Norge/Russland-utstillingen på Norsk Folkemuseum. Etter at vi trådte inn, meldte også Telenor og Norsk Hydro sin sponsor-interesse. Når utstillingen har stått sin tid på folkemusseet, vil den flyttes til Russland, der bånd vil kunne knyttes både kulturelt og forretningsmessig, forteller Ollestad.

Publisert:

Del: