Arkiv

søk


Kostbar by:Larm-satsing

Musikk-Norges største bransjefestival har gått i minus i flere år på rad. En naturlig følge av å satse internasjonalt, mener festivalledelsen.Indre motivasjon

Jazzmusikere tjener lite og det er få faste jobber. Likevel vurderer få å slutte, viser ny studie. – Min hypotese er at jazzmusikerne har realistiske forventinger til hva de kan vente seg, sier Beate Elstad.

Hva betyr Ultimafestivalen i dag?

Årets Ultimafestival er den 25. i rekken. Ballade har spurt musikere, komponister, kritikere, redaktører med flere om hva festivalen betyr i dag, og hvor den bør utvikle seg videre.
Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på om det er vilje i regionene til å bidra til finansiering til langsiktig virksomhet, sier Preben von der Lippe i Norsk kulturråd.
Næringspolitisk råd oppnevnt

Det nye rådet skal ifølge regjeringen arbeide mer spisset mot næringsutvikling. Fra musikkfeltet får de med seg Kai Robøle, Erik Brataas og Erlend Mogård Larsen.Innspill til ny åndsverkslov

Kulturdepartementet fikk i går innspill til åndsverkloven. De oppmøtte ønsker seg tydeligere språkbruk og oppklaring av begreper. Kulturministeren ville også diskutere om tiden er inne for en kjønnsnøytral opphavsrett.