Arkiv

søkMinneord om Kåre Hanken

En enestående musiker, dirigent, pedagog og organisator har gått bort, skriver nåværende og tre tidligere presidenter i Norges Korforbund.


Minneord om Bjørn Boysen

Vi er dypt takknemlige for det Bjørn har gitt oss som kollega og venn, skriver Harald Herresthal, Harald Jørgensen, Einar Solbu, om den tidligere orgellæreren og rektoren ved Norges Musikkhøgskole.


Minneord om Ståle Wikshåland

Ståle Wikshåland etterlater seg et enormt tomrom innenfor musikkfaget, innen filosofisk og humanistisk refleksjon og musikkformidling, skriver kolleger ved Institutt for Musikkvitenskap, UiO.


Minneord om Oddvar S. Kvam

Hans utrettelig arbeid for opphavsretten og hans ambisjoner om kunst av høy kvalitet i alle deler av landet har satt varige spor, skriver Norsk komponistforeningMinneord om Jean-Claude Risset

Hans bidrag til musikkforskningen har hatt så store ringvirkninger at alle som arbeider med digital lydbehandling i dag nyter godt av hans bidrag, skriver Jøran Rudi


Minneord om Knut Wiggen

Knut Wiggen døde 10. september. – Han så teknologien som en kilde til fornying av stivnede og elitistiske tradisjoner, skriver Jøran Rudi.

Mellom scene og studio

Kaysers samarbeid med Harald Sæverud er et unikt kapittel i norsk musikkhistorie, og påvirket hans virksomhet som lærer. – Han klarte å mane frem det kunstnerisk latente i hver enkelt elev uten å gå på akkord med de rent håndverksmessige kravene til teknisk skolering, skriver Øyvind Aase.
Minneord om Turid Birkeland

Turid var en ledestjerne vi møtte på gølvet, hun var et forbilde vi stod ansikt til ansikt og skulder ved skulder med, skriver Turid Birkelands medarbeidere i Rikskonsertene.

Minneord om Ketil Vea

Komponisten, pedagogen og administratoren Ketil Vea hadde mye av sitt virke i Nord-Norge, der han ble en drivkraft for oppbygging av musikklivet, skriver styreleder Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening