Arkiv

søk

Brahms til ettertanke

Tenkende musikere fremførte tankenes komponist slik at lytteren kunne komme til ettertanke, skriver Henrik Holm fra prosjektet Den tenkende musiker.


Et bidrag til fornyelse?

Mye gjøres for å presentere klassisk musikk i nye rammer, men ofte handler det om fremførelsens utside. Den tenkende musiker ønsker å fornye musikken innenfra, skriver Håkon Austbø.


I bakvendtland kan alt gå an

Hvorfor var ikke Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket mer aktive for å markere nasjonalskalden Alf Prøysens 100-årsjubileum på nasjonalt nivå, spør Arnt Martin Brynildsen.


Annengangs?

Det finnes overveldende materiale i musikkhistorien som motsier Thommessens tese om at ”annen gang er annenrangs”, skriver Arild Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo.

Varer modernismen evig?

Marcus Paus har provosert. Det er en god begynnelse for dette århundres musikk og debatten om den, skriver Ragnar Søderlind.


Bredden i det smale

Hva som til enhver tid kommer innenfor begrepet kunstmusikk og hva som er høy kunstfaglig kvalitet er en løpende diskusjon, skriver Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

Alt er lov – heldigvis?

Enten man blir likt eller ikke likt, er det ytterst sjelden at komponisten må forsvare estetikken sin, skriver Torstein Aagaard-Nilsen.


– En «riktig» stil?

Slik jeg ser det, er det i dag meningsløst å diskutere rammene for hva som er et riktig stilistisk musikalsk bilde av vår samtid, skriver Marcus Paus som svar til Olav Anton Thommessen.Musikk og ytringsfridom

I ordvekslinga etter åtaket i Paris var det merkeleg stille frå aktørar i norsk musikkliv. Men alle aspekt av debatten angår oss i svært stor grad, skriv Olav Opsvik.

Faktisk forenkling?

Det kan synast som om Kunnskapsdepartementet blandar saman omgrepa kvalitet og kvantitet, skriv MFO sitt lokalstyre ved Norges musikkhøgskole, om ideen om å slå saman estetiske høgskular i Oslo.– Uten fortiden, ingen fremtid

Å snakke om flerkulturaliteten og røttene våre, er like viktig i dag som for 30 år siden, skriver Alexandra Archetti Stølen i dette svaret til Rikskonsertene.


Et klangrikt fellesskap

Kunne Nico & Vinz kommet dit de er i dag uten røtter i afrikansk musikk? Eller er integreringstanken til hinder for nye musikkuttrykk, fordi de ikke lenger passer i den ”eksotiske” boksen vi fant opp på 80-tallet, spør Guro Kleveland i Rikskonsertene.


Utfyllende tolkning

For meg ble dansens verden forstyrret av tekst og musikk – kanskje i den grad at jeg gikk glipp av noen nyanser i dansen som du har sett bedre enn meg, skriver Margrete Kvalbein i svar til Charlotte Meering.