Arkiv

søk

Bredden i det smale

Hva som til enhver tid kommer innenfor begrepet kunstmusikk og hva som er høy kunstfaglig kvalitet er en løpende diskusjon, skriver Åse Hedstrøm i Norsk Komponistforening.

Alt er lov – heldigvis?

Enten man blir likt eller ikke likt, er det ytterst sjelden at komponisten må forsvare estetikken sin, skriver Torstein Aagaard-Nilsen.


– En «riktig» stil?

Slik jeg ser det, er det i dag meningsløst å diskutere rammene for hva som er et riktig stilistisk musikalsk bilde av vår samtid, skriver Marcus Paus som svar til Olav Anton Thommessen.Musikk og ytringsfridom

I ordvekslinga etter åtaket i Paris var det merkeleg stille frå aktørar i norsk musikkliv. Men alle aspekt av debatten angår oss i svært stor grad, skriv Olav Opsvik.

Faktisk forenkling?

Det kan synast som om Kunnskapsdepartementet blandar saman omgrepa kvalitet og kvantitet, skriv MFO sitt lokalstyre ved Norges musikkhøgskole, om ideen om å slå saman estetiske høgskular i Oslo.– Uten fortiden, ingen fremtid

Å snakke om flerkulturaliteten og røttene våre, er like viktig i dag som for 30 år siden, skriver Alexandra Archetti Stølen i dette svaret til Rikskonsertene.


Et klangrikt fellesskap

Kunne Nico & Vinz kommet dit de er i dag uten røtter i afrikansk musikk? Eller er integreringstanken til hinder for nye musikkuttrykk, fordi de ikke lenger passer i den ”eksotiske” boksen vi fant opp på 80-tallet, spør Guro Kleveland i Rikskonsertene.


Utfyllende tolkning

For meg ble dansens verden forstyrret av tekst og musikk – kanskje i den grad at jeg gikk glipp av noen nyanser i dansen som du har sett bedre enn meg, skriver Margrete Kvalbein i svar til Charlotte Meering.


Dansens forslag

Carte Blanches forestilling kan sparke i gang interessante diskusjoner, ikke minst om man hvordan man kan eller bør fortolke Munch, mener Charlotte Meering.

Operalt innspark

Det kanskje tid for en større diskusjon om hva vi vil med moderne opera, skriver Ingeborg Fangel Mo.


Spellemannpris med leamus

Sendingen befinner seg langt unna ideen om musikk som noe som vil oss noe mer enn å underholde, skriver Erik Hillestad om Spellemann-showet.Ratkjes unike taletid

Mellom klimarapporter og fravær av grønne poster i det kommende statsbudsjettet, forteller musikeren og samtidskomponisten Maja S. K. Ratkje oss at redningsaksjonen allerede er grunnlovsfestet, skriver Tove K. Heyerdahl.

Verdensfjernt løsningsforslag

Til tross for gjentatte levekårsundersøkelser, kan vi trygt slå fast at det ikke er gjort noen verdens ting for å bedre frilansmusikernes arbeidsvilkår, skriver Bent Patey.