Arkiv

søk

“Falt mellom to stoler”

Stormen kulturhus-direktør Rolf-Cato Raade svarer de tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group som får kommunal lønn, men ikke har tilgang til egen arbeidsplass.En truet suksesshistorie

Regjeringen vektlegger eksport og profilering av Norge som viktig. Men i løpet av to år har våre viktigste og billigste virkemidler for å posisjonere Norge internasjonalt i praksis blitt halvert.


Ujevn fordeling i strømmen

Hvorfor fordeles inntektene annerledes nå enn den gangen folk kjøpte plater? Og er forbrukerne klar over at de betaler til andre artister enn de faktisk lytter til, spør Audun Molde og Harald Sommerstad.Gamle stråmenn

Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med en kritikk hvor argumentasjonen utelukkende føres mot musikk som ble skrevet for femti år siden, skriver Bendik Hagerup.Tradisjon og eksperiment

Dette ordskiftet dreier seg om synet på og bruken av tradisjon. Det gjelder spørsmålet om kunstnerisk frihet, skriver Ragnar Søderlind, som svar til Henrik Hellstenius.

Samtidsmusikalsk missekonkurranse

Å mene at det å skape kunst som ligner på gammel kunst gjør kunsten mer kommuniserende er et reaksjonært argument, og innebærer en nedvurdering av publikum, skriver komponist Henrik Hellstenius.


Brahms til ettertanke

Tenkende musikere fremførte tankenes komponist slik at lytteren kunne komme til ettertanke, skriver Henrik Holm fra prosjektet Den tenkende musiker.


Et bidrag til fornyelse?

Mye gjøres for å presentere klassisk musikk i nye rammer, men ofte handler det om fremførelsens utside. Den tenkende musiker ønsker å fornye musikken innenfra, skriver Håkon Austbø.


I bakvendtland kan alt gå an

Hvorfor var ikke Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket mer aktive for å markere nasjonalskalden Alf Prøysens 100-årsjubileum på nasjonalt nivå, spør Arnt Martin Brynildsen.


Annengangs?

Det finnes overveldende materiale i musikkhistorien som motsier Thommessens tese om at ”annen gang er annenrangs”, skriver Arild Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo.

Varer modernismen evig?

Marcus Paus har provosert. Det er en god begynnelse for dette århundres musikk og debatten om den, skriver Ragnar Søderlind.