Arkiv

søk

Fest uten skinnvest

Eg er ikkje einig med Arild Grande i at det er «viktig å ha noe som knytter oss sammen og forteller oss noe om hvor vi kommer fra». Innafor det geografiske området Trøndelag er det store forskjellar og mange identitetar, skriv Idar Lind.


Dansen rundt trønderrockens gullkalver

– Dessverre handler ikke debatten om smak. Den handler om normativitet, om komplekse og usunne strukturer som har fått feste i en liten kultur over lang tid der mange ikke våger å si hva de mener i frykt for konsekvensene, skriver regissør Nina Wester.


Løs opp knuten

Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktordningen og flytte disse festivalene over til Kulturrådet. Endelig, skriver Eivind Kaasin.


Musikk og andrespråk

Barna synger på norsk lenge før de selv begynner å produsere talt språk. Hvorfor brukes ikke sang mer i sammenheng med at barn og unge med et annet morsmål skal tilegne seg norsk fortest mulig, spør Nora Bilalovic Kulset.


Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver Kjell Erik Husom i MFO.

Hvor ble det av musikken?

I en ny nasjonal bibliotekstrategi er det digitale visjoner for bøker, tidsskrifter, film og dataspill, men ikke musikk, skriver Frida Kristine Røsand.


Gramo og Creative Commons

Gramo er med på å forsyne politiske krefter som arbeider for å avskaffe opphavsretten med et eksempel på at den etablerte musikkbransjen misbruker opphavsretten til å blokkere utviklingen av alternative distribusjonskanaler og forretningsmodeller for distribusjon av verk, skriver Gisle Hannemyr.“Falt mellom to stoler”

Stormen kulturhus-direktør Rolf-Cato Raade svarer de tre jazzmusikerne i Bodø Rythm Group som får kommunal lønn, men ikke har tilgang til egen arbeidsplass.


En truet suksesshistorie

Regjeringen vektlegger eksport og profilering av Norge som viktig. Men i løpet av to år har våre viktigste og billigste virkemidler for å posisjonere Norge internasjonalt i praksis blitt halvert.


Ujevn fordeling i strømmen

Hvorfor fordeles inntektene annerledes nå enn den gangen folk kjøpte plater? Og er forbrukerne klar over at de betaler til andre artister enn de faktisk lytter til, spør Audun Molde og Harald Sommerstad.