Etter å ha arrangert 256 konserter siden 2003 legger FolkOrg ned sin turnevirksomhet til nyttår. Under Folkelarm starter arbeidet med å inspirere konsert- og turneleggere til å ta over. Bladet Folkemusikks redaktør er skeptisk til omleggingen.

Åshild Vetrhus, © Eivind Kaasin

Nedleggelsen ble vedtatt på styremøte i Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen (FolkOrg) 22. mars, og ble begrunnet med omleggingen av støtteordningen til arrangører og behovet for at organisasjonen skulle slutte å være “branseaktør”.

I stedet skal FolkOrg legge vekt på tiltak som stimulerer til aktivitet “ute i miljøet”.

– Vi er ein interesseorganisasjon, ingen bransjeaktør, og vil heller leggje til rette for andre aktørar i feltet, sa nestleder i FolkOrg, Åshild Vetrhus, til bladet Folkemusikk.

Under Folkelarm 9. – 12. september samler FolkOrg “arrangører, turnéleggere og regionale kompetansesentre”. Målet er å fordele oppgaver og ansvar på arrangørfeltet.

Konsertstøtten gikk tidligere via Rådet for folkemusikk og folkedans, men forvaltes nå gjennom Kulturrådets arrangørstøtteordning.

Etter omleggingen kom Turnedriften i utakt med støttepolitikken.

— FolkOrg er fornøyd med ikke å skulle spille rollen som bransjeaktør, sier Vetrhus til Ballade.

Redaktør Knut Aastad Bråten, som forøvrig var den som intervjuet Vetrhus for Folkemusikk i vår, er svært skeptisk til omleggingen.

— Intensjonen er god, men den ideelle verda står ikkje i samsvar med den reelle. Den Norske Folkemusikkscena har vore med å subsidiere konsertar til dei lokale scenene, ei ordning som har vore naudsynt for i det heile å arrangerer konsertar. Når denne ordninga no forsvinn er eg redd dei lokale folkemusikkscenene er for dårleg rusta og for lite profesjonaliserte til å ta det fulle og heile ansvaret med tinging av konsertar, søke om arrangørstøtte, ordne overnatting og drive pressearbeid. Vi skal hugse på at mange av scenene er lite institusjonaliserte, og avhengige av nokre få eldsjeler. Arbeidet med nedlegginga av turneverksemda har dessutan skjedd svært fort, skriver han i en e-post til Ballade denne uka.

I følge en oversikt Ballade har fått oversendt har det siden 2003 blitt arrangert 256 konserter støttet av turnevirksomheten.

Når Ballade spør Vetrhus om det finnes arrangører og turneléggere på folkemusikkfeltet som kan ta over svarer hun at kompetansen “nok ikke ligger på samme nivå som på jazz- eller rockfeltet”

— Men det er defintivt aktører som er på vei opp. Det har begynt å utvikle seg et marked med agenter og management som vil kunne søke arrangørstøtte hos Kulturrådet, sier hun.

I følge Vetrhus er både Førdefestivalen og Columbi egg kandidater som peker seg ut. Når Ballade konfronterer Gabriel Fliflet i Columbi egg i Bergen med dette, takker han for tilliten, men vil ikke uten videre innta rollen som turnelegger i et nytt turnemarked for folkemusikken.

— Vi skal drøfte dette med blanke ark under Folkelarm, sier han, og legger til at det i dag er omtrent 10 aktuelle spillesteder på folkemusikkfeltet i Norge som det vil være aktuelt å legge en turne innom.

Publisert:

Del: