Kulturrådet har nå gjort kjent denne rundes tildelinger av turné- og arrangørstøtte til rock og beslektede musikkformer. Støtten gjelder turneer både i og utenfor Norge, og omfatter også festivaler og arrangører.

Jazzkammer 2

Ordningen med turné- og arrangørstøtte er i følge statuttene innrettet mot rekruttering av nye og lovende artister i starten av en karriere innen de populærmusikalske sjangerne. Den har også som formål å stimulere aktiviteter og miljøer lokalt. Gjennom ordningen støttes også norske artister som ønsker å presentere seg utenfor landets grenser.

Totalt er kr 2 162 000 fordelt ved 1. tildeling 2002. 63 søkere er blitt tildelt støtte. Det er gitt tilskudd til følgende formål:

Artister på turné i Norge: kr 742 000
Artister på turné i utlandet: kr 730 000
Festivaler og arrangører: kr 690 000

Bevilgningene ser for øvrig ut til å være nokså jevnt fordelt, og skjeler lite til hvor kjente artistene i utgangspunktet (foreløpig) er. Roskilde-aktuelle og USA-klare Ralph Myerz & Jack Herren Band får dermed i hvert fall halvparten av beløpet som tilfaller Briskeby og St. Thomas.

Turné-, transport og Festival støtte for rock og beslektede musikkformer: 1. tildeling 2002

Innenlandsturneer
Apollo: kr 35 000
Bel Canto: kr 40 000
Emmerhoff & the Melancholy Babies: kr 30 000
GÅTE: kr 25 000
Helldorado: kr 20 000
Kaizers Orchestra: kr 50 000
Katthult: kr 35 000
Kaada: kr 40 000
Lame Ducks: kr 20 000
Lorenzo: kr 20 000
Pekka Volt: kr 20 000
Per Ivars Orkester: kr 15 000
Pulp Vixen: kr 15 000
Ronnie Jacobsen: kr 20 000
Sharon: kr 15 000
Silver: kr 40 000
The Chairs: kr 12 000
The Margarets: kr 35 000
The Quest Quartet: kr 20 000
Thulsa Doom: kr 25 000
Tungtvann: kr 20 000
Turdus Musicus: kr 20 000
Tweeterfriendly music: kr 40 000
Uro: kr 30 000
Warlocks: kr 35 000
Whimsical: kr 15 000
Xploding Plastix: kr 50 000

Utenlandsturneer
Beady Belle: kr 50 000
Bjørn Torske: kr 35 000
Bobby Hughes Combination: kr 40 000
Briskeby: kr 80 000
Conetik: kr 15 000
D’Sound: kr 35 000
El Caco: kr 50 000
Electronique Noire: kr 40 000
Jazzkammer: kr 15 000
Kids like us og Crash: kr 35 000
KRØYT: kr 50 000
Mitell Dugnad: kr 60 000
Ralph Myerz & the Jack Herren Band: kr 40 000
Rifu: kr 15 000
RING: kr 20 000
St. Thomas: kr 70 000
Zoom Int’l 2002: kr 80 000

Arrangører og festivaler
Apartment Records festival 2002: kr 30 000
Blæst: kr 25 000
BOOM: 2002 kr 40 000
Fjellparkfestivalen: kr 35 000
Fløien Festivalen 2002: kr 65 000
Fucking North Pole: kr 15 000
Hulen Rockeklubb: kr 30 000
Krocketfestivalen: kr 30 000
Lo-Fi kafeen: kr 35 000
Lost Weekend: kr 40 000
Månefestivalen: kr 55 000
Musikk under Oslo: kr 35 000
Narvik Studentersamfunn: kr 40 000
Rock mot Techno: kr 10 000
Sement # 3: kr 35 000
Sjonstock 2002: kr 40 000
Studentersamfunnet i Sogndal: kr 50 000
Working class hero festivalen: kr 50 000
Yellow Snow Rockklubb: kr 30 000

Kulturrådet sier i en pressemelding at de i fordelingen av turné-, transport og festivalstøtten til rock og beslektede musikkformer har “prioritert artister med et personlig uttrykk innen sin sjanger og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Blant arrangører og festivaler har Kulturrådet vektlagt krav om profesjonalitet og samsvar mellom program, innhold og aktivitetsnivå. En forutsetning for støtte er at prosjektet er godt gjennomarbeidet og har et realistisk ambisjonsnivå.”

Publisert:

Del: