– Vi er sikre på at alternative aktiviteter er med på å senke terskelen for opera, ballett og symfonisk musikk, sier Tom Remlov.

© Erik Aavatsmark/Norsk Film as

Forrige uke leverte operaens egen sanger, Espen Langvik, kritikk av Den Norske Opera & Balletts (DNO&B) formidlingsstrategi, og mente at operaen lignet mer ett opplevelsessenter enn et operahus, misbrukt i forsøket på å nå nytt publikum.

— Jeg tror ikke noe på at Justin Bieber trekker folk til operaforestillinger, sa Langvik til Ballade, og argumenterte for at alternative aktiviteter tok for mye plass på scenene, og flyttet oppmerksomheten vekk fra operaens kjernevirksomheter, nemlig opera og ballett.

Les også: Frir til folk flest

— Ikke tilfelle
— At publikum bruker huset som de bruker et kulturhus er helt utmerket, men om det blir mer et kulturhus enn et operahus blir det et problem, sier Tom Remlov, administrerende direktør i DNO&B.

— Så du tror ikke mange er enige i Espen Langviks påstander?

— Nei. Espen tar opp en diskusjon som føres her i huset på daglig basis – og gir stemme til en holdning som er helt legitim. Men en del av hans påstander er faktisk ikke tilfelle. Innslaget av annen virksomhet enn opera, ballett og symfonisk musikk som slipper til på våre scener er forsvinnende lite. De kommer ikke i trengsel med den kunstneriske virksomheten. Det hender at det kan oppstå en kollisjon, men det er veldig sjelden.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Senker terskelen
I 2011 var det til sammen 280 opera- og ballettforestillinger i Operaen, hvorav 149 fant sted på Hovedscenen, ifølge Operaens årsrapport.

Det var lagt opp til 70 arrangementer innenfor andre sjangre, inkludert 32 kvelder med sommeråpent. Tre konserter på taket i fjor ble imidlertid avlyst på grunn av 22. juli.

I tillegg ble det gjennomført 146 kommersielle arrangementer, som næringslivsarrangementer, kongresser og arrangementer for Operaens samarbeidspartnere.

Les også: Først publikum, så kunst?

Remlov mener også den aktiviteten som ikke er opera og ballett er bra for huset.

— På den ene siden ønsker vi jo å være en arena for et stort publikum. På den annen side er vi også pålagt å styrke vår finansiering, og det må gjøres blant annet gjennom arbeidet med sponsorer, samarbeidspartnere og utleie. Men både jeg og de kunstneriske lederne her er sikre på at alternative aktiviteter og tilbud er med på å senke terskelen for vår kjernevirksomhet, altså opera og ballett, sier han.

— Betyr det at det er meningen at Motorpsycho, Kon Tiki-filmen og Justin Bieber skal få folk til å komme tilbake og gå på opera?

— Justin Bieber var en feil, det har jeg understreket mange ganger, og den eneste grunnen til at det ble gjennomført var at vi risikerte å måtte betale erstatningskrav hvis vi avlyste. Men arrangementer som Kon-Tiki-premieren er definitivt med på å sette huset og det Operaen er viet til på kartet. Vi markerer og etablerer ulike kunstarter i folks bevissthet. Motorpsycho er våre kolleger som musikere, og har laget en forestilling som absolutt er i slekt med hva vi vanligvis forbinder med musikkteater.

Følg Ballade på Twitter

Prøver å bekrefte teorien

Markeds- og kommunikasjonsdirektør ved operaen Cathrine Pia Lund viser til en nylig undersøkelse som støtter Remlovs påstand.

I sommer ble det gjort en omdømmeundersøkelse for operaen, der respondentene ble stilt følgende spørsmål:

«Hvor viktig er følgende faktorer for at du skal se eller vurdere å se en forestilling i Operaen?»

Ifølge Lund skal 43 prosent av respondentene ha svart:

«At jeg kan oppsøke andre typer forestillinger først, som rockekonserter, gratiskonserter, omvisninger eller lignende».

— Vi har tro på at sjangeroverskridende tilbud senker terskelen og gjør at publikum blir nysgjerrige på vårt kjernerepertoar. Den nylig gjennomførte undersøkelsen gir oss tydelige signaler om at dette stemmer, sier hun.

Publisert:

Del: