Aksjonen tar en annen form og vil være samarbeidspartner til Kulturløftet 3.

Anders Hovind

På mandagens møte mellom aksjonen mot endring av Tippenøkkelen og kulturminister Anniken Huitfeldt ble ikke Tippenøkkelen diskutert videre, selv om aksjonen la fram sin siste uttalelse.

— I stedet ble det samtalt litt rundt kulturpolitikk generelt og hvordan det nye nettverket kan spille en rolle i utformingen av kulturpolitikken, sier Anders Hovind, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon til Ballade.

Les også: - Kulturlivet har ikke misforstått

Endrer strategi
Møtet var det andre mellom partene som er uenig om konsekvensene av Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å endre Tippenøkkelen. Aksjonen har nå lagt ned underskriftskampanjen og Facebook-siden som har vært viktige instrumenter for samle tyngde bak kravet om å beholde dagens Tippenøkkel. Det betyr allikevel ikke at aksjonen legger seg selv på is.

— Vi avslutter denne fasen. Aksjonen har vært svært vellykket. 62 organisasjoner som favner både profesjonelle og amatører har stått samlet og talt en med én felles stemme. Aksjonen har i tillegg fått over 25 000 underskrifter fra grasrota i kulturen. Vi er fremdeles skuffet over landsmøtevedtaket. Vi synes det er viktig å komme over i et annet spor og ser fram til en dialog med kulturministeren. Som en konsekvens avrundes denne fasen av aksjon.

— Hvordan skal kampanjen jobbe videre?

— Vi skal fortsette å jobbe for kulturens sak. I den videre politiske prosessen vet de politiske partiene nå hvor vi står. Ap har fattet sitt vedtak, det kan vi ikke gjøre noe med.

— Kommer dere til å tilnærme dere Aps regjeringspartnere SV og SP?

— Vi vet hvor SV står og de har kommet med et alternativt forslag som vi synes er interessant. Vi ønsker fortrinnsvis dialog om hvordan vi kan sikre kulturens interesser framover, også når vi kommer til Kulturløftet 3. Vi sa på møtet med kulturministeren at vi ser frem til å være en høringsinstans når vi kommer så langt. Det som har vært en fantastisk effekt av denne aksjonen er at vi har klart å stå sammen, og den plattformen skal vi benytte oss av i tiden framover også, sier Hovind.

Les også: Tippekampanjen mot en ny fase

Krystallklar kampanje
Enkelte stemmer i aksjonen mener at Aps vedtak medfører at idretten tar penger fra kulturen.

— Har organisasjon hatt problemer med å formilde budskapet innad om at aksjonen handler om prosess og kulturens andel av tippenøkkelen, og ikke at Kulturløftet er truet?

— Da har de ikke fulgt med på uttalelsene våre. Det står ikke på noe punkt at vi ser at Kulturløftet er truet. Det eneste man kan avlede er overskriften på underskriftskampanjen, som er Bevar kulturløftet, men vi sier ikke noe sted at vi ikke tror at regjeringen ikke vil oppfylle sine forpliktelser. Vi har vært helt krystallklare på at vi unner idretten et løft. Det som er sakens kjerne er at vi ønsker at dette løftet ikke skal gå av Tippenøkkelen. Uttalelsene som går på at vi er engstelige for Kulturløftet kommer ikke fra oss. Vi tror på regjeringens Kulturløft, men vi er mot at kulturen mister sin andel av tippenøkkelen.

— Er alle inneforstått med denne nyansen?

— Det må jeg rett og slett bare gå ut fra. Disse uttalelsene har blitt sendt rundt til alle organisasjoner som har hatt mulighet for å gi innspill. Det har aldri vært satt spørsmålstegn ved Kulturløftet. Det har vi sagt hele tiden og det løftet er vi takknemlige for. Det er forslaget til Arbeiderpartiets landsmøte om å endre tippenøkkelen vi har reagert på. Å øke de direkte midlene fra 12 % til 18 % er et godt forslag, men vi hadde sett at mest mulig av kulturens andel av tippemidlene hadde gått direkte til kultur, sier Hovind.

Ballade har ikke fått en kommentar fra Kulturdepartementet i dag.

Publisert:

Del: