Gerhard Dalen trekker seg fra styret i Rikskonsertene i protest mot det han kaller en “særdeles mangelfull oppfølging og prosess fra departementet”.

I forrige uke ble det kjent at Rikskonsertenes offentlige konserter skal legges ned. Nedleggelsen kommer etter lengre tids diskusjon om hva Riskonsertenes rolle skal være, og etter en gjennomgang ledet av statssekretær Lubna Fjell.

Nestleder i styret for Rikskonsertene, Gerhard Dalen, er skuffet over måten kulturdepartementet har håndtert saken på. Han har nå sendt brev til departementet for å melde at han fratrer sin stilling.

Ikke opplevd maken
“I løpet av mine 35 år i ledende funksjoner innen kulturområdet, har jeg ikke opplevd maken. I stedet for å få anledninger til å drøfte de synspunkter som styret har fremlagt, har det snarere kommet påbud om stadig nye utredninger som Rikskonsertene og styret samvittighetsfullt har fulgt opp. Det virker nå som om den såkalte prosessen kun har hatt til hensikt å kunne legitimere at Rikskonsertene har vært involvert, og ikke å vurdere de synspunktene som Rikskonsertene og andre har fremført i saken”, skriver Dalen.

Brevet er gjengitt i Aftenposten.

Les andre reaksjoner på omleggingen: * Opprørt og skuffet
* - Et særdeles dårlig valg * - Vil doble arrangørstøtten * - En veldig positiv omlegging

“En liksom-gjennomgang”
Allerede i oktober i fjor, da det ble kjent at departementet hadde omdisponert 3 millioner kroner fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen, uttalte Renée Rasmussen, leder i Musikernes fellesorganisasjon at det kunne se ut som om departementet hadde bestemt seg.

— Når departementet allerede nå overfører tre millioner fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen ser det uvegerlig ut som om departementet allerede har bestemt seg for konklusjonene. Jeg håper i det minste at den varslede gjennomgangen vil skje på en åpen og fordomsfri måte, og at det ikke bare blir en liksom-gjennomgang. Men man kan jo begynne å lure, sa Rasmussen da.

Da omleggingen ble kjent i forrige uke, uttalte Rasmussen at hun var “opprørt og skuffet over beslutningen.

Publisert:

Del: