De tre avdelingsdirektørene er Ståle Stenslie, Mihriban Rai og June Mariann Breivik.

Mariann Breivik, Ståle Stenslie og Mihriban Rai, © Lars Opstad/Kulturtanken

Kulturtanken har ansatt tre nye avdelingsdirektørenr. Ståle Stenslie er ny leder for avdelingen Forskning og utvikling; Mihriban Rai er ny leder for avdelingen Organisasjon og forvaltning; og June Mariann Breivik skal lede avdelingen Kunst, kultur og skole. Hvem som skal få en fjerde ny avdelingslederstilling er fortsatt uavklart.

Ståle Stenslie jobber nå som professor i kunst og teknologi ved Aalborg universitet i Danmark, har en doktorgrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo hvor han også er kursleder, og leder PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst. Stenslie har bred akademisk bakgrunn og erfaring innen tverrfaglig orientert kunst, design, kunstnerisk prosjektarbeid, elektronisk kunst og ledelse, både fra nasjonale og internasjonale arenaer.

Mihriban Raihar har en Master i ledelse, og har hatt flere lederstillinger i Oslo kommune. Hun har også vært lokalpolitiker som medlem av helse- og sosialkomiteen i bydel Bjerke, og kjenner kommunal forvaltning godt.

June Mariann Breivik kommer fra stillingen som utviklingssjef for e-læring på Handelshøyskolen BI, og har tidligere jobbet som enhetsleder, rektor og undervisningsinspektør i skolen. Hun er utdannet sosiolog, skriver bloggen Tanker, og er forfatter av boka Læring i en digital tid.

– Kulturtanken er den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken, og vi skal være en etat som gjør en forskjell for den oppvoksende slekt. På hvert sitt felt vil de tre nytilsatte lederne bidra til at Kulturtanken når målene om kvalitet, samarbeid og effektiv forvaltning i Den kulturelle skolesekken, sier direktør Lin Marie Holvik til Kulturtanken.no

Publisert:

Del: