Torodd Wigum ble engasjert som Littons gjestedirigent i januar 2007. Når har hnan fått forlenget engasjementet fram til august 2009.

Torodd Wigum

Forlengelsen av engasjementet som assistent-dirigent i BFO gir Wigum mulighet til å skaffe seg ytterligere erfaring med et orkester på høyt nivå. I sesongen 08-09 vil han blant annet gjennomføre to kveldskonserter med større symfonisk repertoar.

– Erfaringene med å få stå foran et stort og godt orkester er den eneste farbare veien mot målet om å bli orkesterdirigent på høyest mulig nivå. Mitt håp er at de andre norske orkestrene etter hvert vil opprette lignende stillinger. Det vil bety mye for utdannelsen av norske dirigenter videre framover, sier Wigum i en pressemelding.

Torodd Wigum er utdannet bratsjist ved konservatoriet i Trondheim og ved Norges Musikkhøgskole. I årene 1994-2000 var han ansatt som solobratsjist i Trondheim Symfoniorkester. Han ble medlem av TrondheimSolistene allerede i 1989, og i 2000 ble han fast tilknyttet kammerorkesteret, samtidig som han underviste ved konservatoriet. Han har tatt orkesterlederundervisning hos flere ledende norske dirigenter, i første rekke Terje Boye Hansen og Bjarte Engeset, og han ble i 2000 tildelt Sør-Trøndelag fylkes kulturstipendium til videre studier med Daniel Harding. Ved siden av TrondheimSolistene har han dirigert flere av Forsvarets korps, Trondheim Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester og ledet oppførelser ved TrønderOperaen.

Det er Bergen Filharmoniske Orkester som melder dette.

Publisert:

Del: