Vil følge opp dommen med et større, potensielt tresifret millionkrav til Riks TV.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, © TONO

En enstemmig Høyesterett har gitt TONO fullt medhold i rettsaken mot Riks TV. TONO er tilkjent saksomkostninger på til sammen 7,3 millioner kroner.

– Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, og ikke bare på musikkområdet, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm i en pressemelidng.

Høyesterettsdommen fastslår at Riks TV AS foretar en tilgjengeliggjøring til offentligheten av musikkverk TONO forvalter etter åndsverkloven.

Riks TV har dermed et ansvar for å klarere fremføringsrettighetene med TONO, og derigjennom TONOs 32 000 medlemmer og de mer enn 2,5 millioner rettighetshavere i andre land som er representert av TONO i det norske territoriet.

Willy Martinsen Foto: Caroline Roka, © Caroline Roka

Krav til Riks TV
TONO vil følge opp dommen overfor Riks TV med et økonomisk krav tilbake til 2009. Kommunikasjonssjef Willy Martinsen i TONO oppgir til Ballade at de ikke er ferdige med den endelige utregning på kravet.

– Men det er helt klart at det vil dreie seg om mange titalls millioner kroner, potensielt tresifret, skriver Martinsen i en epost.

TONO vil rette dette som et ordinært krav til Riks TV.

– Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne. TONO har nå vunnet saken i alle tre rettsinstanser, og alle dommer har vært enstemmige. Vi er svært lettet over en endelig avgjørelse på en lang rettstvist som har kostet mye penger og hvor dommen ville få stor betydning for fortolkningen av opphavsrett i en ny tid og med nye teknologiske løsninger, sier Strøm i meldingen.

Han mener dommen også vil ha stor interesse utenfor Norges grenser.

Teknisk løsning ikke avgjørende
Den enstemmige dommen innebærer at Høyesterett ikke har vært i tvil om resultatet: Åndsverkloven § 3 pålegger den som tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet materiale en selvstendig plikt til å klarere fremføringen med rettighetshaver, og at dette omfatter enhver form for tilgjengeliggjøring.

– Høyesterett fastslår i dommen at den tekniske løsningen ikke er avgjørende. Riks TV har en selvstendig kommersiell rolle, og setter sammen et nytt audiovisuelt produkt i sine kanalpakker, og mottar betaling for innholdet i de programbærende signalene. Dermed gjør Riks TV programinnholdet tilgjengelig for allmennheten, og har med det et selvstendig ansvar for å klarere bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det fremstår som godt i tråd med formålet etter åndsverkloven §3 at den som tilgjengeliggjør har en selvstendig plikt til å klarere, sier Strøm.

Svært ressurskrevende rettsvist
Det er en lang og kostbar rettstvist som nå er avgjort. Strøm mener det er tankevekkende og bekymringsverdig at en rettstvist på opphavsrettens område skal ha en kostnad på mer enn syv millioner kroner.

– I tillegg til de mange hundrevis av timer vi internt i TONO har nedlagt i denne saken helt tilbake til 2012. De færreste organisasjoner vil våge å gå inn i et slikt søksmål når man vet hvor store ressurser det vil kreve av både tid og penger. Det bekymrer meg på vegne av opphavsrettsområdet generelt, avslutter Strøm meldingen.

Publisert:

Del: