TONO regner med å få inn minst 10 millioner kroner fra Spotify til fordeling blant medlemmene i 2010. Det blir i så fall over det dobbelte av det som kommer inn fra iTunes, opplyser avdelingssjef Inger Elise Mey. Hun har store forventninger til Spotify, både når det gjelder abonnements- og annonsemodellene.

Inger Elise Mey, © TONO

De norske plateselskapenes organisasjon FONO, og flere av dens medlemmer, vil bryte med Spotify dersom det ikke blir mulig å reservere seg mot den såkalte gratismodellen der brukerne kan lytte til musikk via nettet mot å få servert annonser mellom kuttene. Jørn Dalchow, som eier selskapet daWorks, konkluderer med at Spotify “ikke er til å leve av” og har bestemt seg for å trekke hele sitt repertoar fra tjenesten.

TONO, som representerer komponister, tekstforfattere og forlag overfor Spotify, deler ikke pessimismen. Inger Elise Mey, TONOs avdelingssjef for online media, er i ferd med å signere en ny avtale med Spotify. Hun har store forventninger til Spotifys betydning og har ikke forsøkt å innføre et skille mellom abonnements- og gratismodellen.

— Det har ikke vært noe tema for oss å skille mellom abonnementstjenesten og den såkalte gratistjenesten i Spotify. Vi har jo drøftet, og prøvd ut gjennom det siste året, sider ved denne tjenesten og vi er positive til Spotify fordi de innfrir både når det gjelder å betale for nettbruk av musikk og å begrense den ulovlige musikkbruken.

— Det handler med andre ord ikke bare om penger inn, men også om å bidra til å skifte fokus fra å stjele til å betale, sier Mey.

— Hvor mye penger kommer Spotify til å betale til TONOs medlemmer i 2010?

— TONOs minimumsforventninger, basert på tallmateriale fra 1. og 2. kvartal i år, er at vi kommer til å få vederlag fra Spotify på over 10 millioner kroner samlet for 2010. Det er langt mer enn noen annen avtalepartner betaler for musikkbruk på nettet, sier Mey.

I følge TONOs årsrapport for 2009 var såkalt “avregnet vederlag” på onlineområdet i 2009 på ca fem millioner kroner. Det aller meste av dette stammet fra iTunes.

Mey kan verken gå ut med tall for hvor mange nordmenn som bruker Spotify eller hvor stor omsetningen er.

— Men samlet sett ser det meget lovende ut, særlig når det gjelder betalingsmodellen, men også for annonseversjonen av tjenesten, hvor vi i følge avtalen skal ha 12 prosent av omsetningen.

— Kan streaming av musikk bringe inntektene for innspilt musikk tilbake dit de var for noen år siden?

— Det blir feil hvis man sammenligner streaming med kjøp av for eksempel cd-er. Streaming er en ny variant som ligger et sted mellom radio og platesalg. Sammenlignet med radio er inntektene rettighetshaverne får veldig gode. Streaming tåler ikke like godt sammenligningen med platesalg. Det blir ikke mulig å få samme inntekt for 10 000 streams som for 10 000 salg av en låt.

— STIM, TONOs søsterorganisasjon i Sverige opplyser at utbetalingene er åtte-doblet fra 2009 til 2010. Er tendensen den samme for TONOs medlemmer?

— Vi har ikke de samme avregningene klare ennå da vi helt fram til nå har jobbet med selve rapportformatene. Generelt ser vi mer optimistisk på det norske enn det svenske markedet. Det er mange fler i Norge som velger å betale for abonnement og forventningene til annonsemarkedet i Norge er høyere.

— Får dere mange henvendelser fra TONO-medlemmer som vil trekke seg fra Spotify?

— Nei, men vi har fått enkelte henvendelser fra medlemmer som er bekymret for hvordan tilgjengelighet via Spotify vil slå ut for cd-salget av konkrete utgivelser. Vi beroliger dem med at vi tror at inntektene totalt vil øke på sikt. Vi ser jo at for eksempel iTunes ikke faller selv om Spotify og andre streamingtjenester øker. Det er likevel opp til den enkelte å for eksempel holde enkelte utgivelser unna Spotify i en periode, sier Inger Elise Mey.

Les også: Phonofile, som representerer uavhengige norske plateselskaper overfor Spotify, tviler på om tjenesten er bra for musikklivet.

Publisert:

Del: