Østerdal tiltrer stillingen 1. august

Tone Østerdal, leder i Norske konsertarrangører, © Camilla Engum Paulsen

Tone Østerdal er ansatt som ny daglig leder i Norske Konsertarrangører (NKA). Hun tiltrer 1. august og går med det av som seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune.

Østerdal har 15 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet, og har hovedsakelig jobbet innen offentlig forvaltning, de seks siste årene som leder i henholdsvis Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Østerdal har imidlertid også andre roller i feltet, blant annet i kraft av å være styreleder i nyMusikk, medlem av juryen for NPU-prisen og sensor for bachelorgraden i kulturledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Siden 2015 har Tone vært varamedlem i NKAs styre, og har gjennom dette allerede innsikt i organisasjonens virke, medlemsmasse og satsingsområder.

– Jeg er stolt og glad for å få denne muligheten. Nå har jeg jobbet med hele bredden av kunst- og kulturfeltet i mange år, men det er ingen tvil om at det er musikk som ligger hjertet nærmest. Da er det utrolig stas å skulle få jobbe mer direkte med musikkfeltet fremover. Musikkbransjen er i vekst, og det er i konsertfeltet den samlede omsetningen har økt mest de senere årene. Samtidig vet vi at mange av NKAs medlemmer sliter med skjerpede krav til profesjonalisering og stadige endringer i rammebetingelsene. Jeg er opptatt av at NKA skal styrke medlemsdialogen og jobbe enda mer fokusert med interessepolitikk på vegne av arrangør-Norge i tiden som kommer, sier Østerdal i en pressemelding

Norske Konsertarrangører (NKA) har vokst de siste årene og representerer i dag om lag 340 konsertarrangører fra hele landet. Organisasjonen er konsertarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon og arbeider for at medlemmene skal ha gode rammebetingelser for sin drift.

– På vegne av styret og organisasjonen er jeg veldig stolt og glad over at en kapasitet som Tone har takket ja til jobben. Jeg gleder meg til å se hva hun vil tilføre organisasjonen vår. Tone har en kombinasjon av personlige egenskaper, ledererfaring og strategisk evner som gjør henne veldig godt egnet for denne jobben. Med Tone har NKA fått en leder som vil kunne løfte organisasjonen vår helt frem i første rekke i norsk kulturliv, sier styreleder i NKA, Jon Gotteberg i meldingen.

Publisert:

Del: