Oslo Byrett har tilkjent tidligere GRAMO-direktør Tom Hovde 300 000 kroner i erstatning etter at han ble avskjediget fra stillingen i august i fjor. Hovde får også dekket godt over en halv million i advokatsalær. Nå tar Hovde bladet fra munnen her i Ballade, og fyrer av følgende bredsalve: – Sæmund Fiskvik er etter min mening den største katastrofen som har rammet norsk musikkliv. Han har alltid vært mer opptatt av sin egen makt enn hva som er bra for interessene han representerer.

Sæmund Fiskvik

Både Tom Hovde og GRAMO ved Sæmund Fiskvik velger å se seg selv som seierherrer i saken. GRAMO ble frifunnet for kravet om såkalt ikke-økonomisk skade, samtidig som oppsigelsen av Hovde blir opprettholdt i dommen. Avskjedigelsen av Hovde betegnes likevel som ”urettmessig”, fordi retten anser at Hovde ikke i det vesentlige har misligholdt arbeidsavtalen forut for styrets avgjørelse om å sparke ham. Avskjedigelsen betraktes av dommerne i saken som ”en overreaksjon”, samtidig som man også legger vekt på at Hovde i en forstand har opptrådt illojalt, da han som daglig leder burde ha fulgt sitt styre.

Selv om dommen antagelig er en blandet opplevelse for begge parter, valgte styreleder i GRAMO, Sæmund Fiskvik, å gå offensivt ut i gårsdagens Dagbladet.

— Jeg er ¾-dels fornøyd med dommen. Dommen slår fast at avskjedigelsen opprettholdes som en oppsigelse på legalt grunnlag. Vi er også frifunnet fra kravet om ikke-økonomisk erstatning.

Tom Hovde føler på sin side at han har vunnet saken, som i følge ham har kostet GRAMO rundt 1,5 millioner kroner så langt.

— Det viktigste for meg var å få avskjedigelsen kjent som urettmessig. I og for seg er jeg derfor godt fornøyd med avgjørelsen, selv om vi ikke vant helt frem på punktet om illojalitet. Jeg holder fast ved at det var riktig å gå inn for en ekstraordinær generalforsamling, når så mange av organisasjonens medlemmer forlangte det. Som direktør var det min klare plikt å påpeke ulovlige disposisjoner av GRAMO-styret.

Tom Hovde ble fjernet fra stililingen som GRAMO-direktør 23. august 2000, etter at han hadde kommet med uttalelser til Dagens Næringsliv, der han gikk inn for at det skulle holdes ny generalforsamling i GRAMO. Dette ble oppfattet som avskjedigelsesgrunn av et flertall i styret i GRAMO, som den gang besto av bl.a. Sæmund Fiskvik og Kristian Aartun fra IFPI, samt de omstridte Gramart-representantene Øyvind Myhrvold og Casino Steel.

— Denne saken er det Sæmund Fiskvik som har kjørt hele veien, sier Hovde i dag til Ballade. – GRAMO ved Fiskvik har lekt med artistenes penger, og tapt. Når mannen klarer å fremstille det å tape halvannen million av GRAMO-medlemmenes penger som en ”seier”, kan man jo bare spørre seg hvordan et nederlag ville fortonet seg.

Tom Hovde legger heller ikke fingrene imellom når det gjelder sitt syn på Sæmund Fiskviks maktposisjon i norsk platebransje.

— Sæmund Fiskvik er etter min mening den største katastrofen som har rammet norsk musikkliv. Han legger etter seg den ene konflikten etter den andre. Jeg jobbet i GRAMO i fem år, og opplevde at viktige forhandlinger med både media og kunder endte i helt unødige konflikter, bare fordi Fiskvik ville trumfe gjennom viljen sin. Han løp ut fra selv møter med departementene. Personlig tror jeg at verken GRAMO eller IFPI har vært tjent med å ha Fiskvik som sin talsmann.

Hovde er klar over at uttalelsene kanskje vil vekke oppsikt, men frykter ikke reaksjonene til Fiskvik.

— Mannen elsker jo rettssaker. Om han vil saksøke meg for injurier etter dette, møter jeg ham gjerne i retten en gang til.

Ballade vil frem til i morgen prøve å fremskaffe GRAMO-styrelederens reaksjoner på Hovdes karakteristikker.

Publisert:

Del: