Fra de elleve kandidatene som ble nominert fra fem faginstanser innen komposisjon, har en jury nå plukket ut to som skal få delta i det treårige INTRO Komponist-programmet. Initiativet er en utvidelse av Rikskonsertenes INTRO-program, som har som formål å hjelpe unge kunstnere ut på internasjonale arenaer. Vinnerne er…

Øivind Torvund og Emil Bernhardt.

Juryen uttaler:

”De to komponistene representerer originale stemmer blant den yngre garde av norske komponister.

Øyvind Torvund har vist stor konseptuell styrke, og fremstår som en modig og udogmatisk komponist.

Emil Bernhardt viser evne til kritisk undersøkelse i sin musikk, der han gjerne fokuserer på et lite, konsentrert område.

Begge komponistene befinner seg i fremste rekke blant unge norske komponister, og bør etter juryens mening prioriteres i INTRO-programmets arbeid med å hjelpe norsk musikk ut på internasjonale arenaer.”

Ny ordning
De to ble valgt blant elleve kandidater, som var nominert av fem faginstanser innen komposisjon.

INTRO komponist er en ny ordning, og representerer en utvidelse av Rikskonsertenes INTRO-programmer for musikere.

Musikkinformasjonssenteret vil ha ansvaret for gjennomføringen av ordningen for komponister, og vil frem til sommeren 2009 på forskjellige måter hjelpe de to komponistene ut på internasjonale arenaer. Komponistene vil bl.a. få bestillingsoppdrag, økonomisk bistand til deltakelse på internasjonale workshops, festivaler osv.

Juryen besto av Eivind Buene, Alexander Rishaug og Hilde Holbæk-Hanssen.

Ballade vil komme tilbake til en bredere presentasjon av de to komponistene på et senere tidspunkt.

Publisert:

Del: