Hansen, som tiltrer 1. oktober, kommer fra stillingen som leder av SNYK i Danmark.

Thorbjørn Tønder Hansen

Styret i Ultimafestivalen har ansatt Thorbjørn Tønder Hansen i et femårig åremål som direktør og kunstnerisk leder.

Thorbjørn Tønder Hansen er fra Danmark og kommer fra stillingen som leder av SNYK (genreorganisasjonen for ny musikk og lydkunst), som blant annet arrangerer festivalen G((o))ng Tomorrow i København.

Han har lang erfaring fra samtidsmusikkfeltet og et bredt internasjonalt nettverk. Tønder Hansen har tidligere vært bosatt i Norge, hvor han mellom 2000 og 2006 jobbet som manager og produsent for Cikada og som produksjonsleder for Ultima.

Tønder Hansen tiltrer stillingen 1. oktober. Han etterfølger Lars Petter Hagen som til høsten har vært ansvarlig for åtte festivaler. Hagen går over i en ny stilling i Oslo Filharmonien.

Publisert:

Del: