Stiftelsen Professor Jiri Hlinka Klaverakademi i Bergen er en av fire nye talentprogram Talent Norge investerer i.

Håvard Gimse er en av lærerne på Professor Jiri Hlinka Klaverakademi. Foto: John-Andresen

Talent Norge har inngått avtaler med fire talentprogrammer som skal fokusere på nye stemmer innen norsk film, forfattere som ønsker å satse internasjonalt, unge billedkunstnere og pianotalenter.

Samlet har Talent Norge investert nærmere 5,3 millioner kroner i talentprogrammene, noe som igjen har utløst totalt nærmere 8,3 millioner kroner i private bidrag. Tilsammen gir dette over 13,5 millioner kroner til talentutvikling gjennom de fire nye prosjektene.

Stiftelsen Professor Jiri Hlinka Klaverakademi i Bergen er blant investeringsobjektene.

Særskilt talentfulle
Stiftelsen etablere et treårig mentorprogram for særskilt talentfulle pianoelever. Akademiet ønsker å skape en plattform for kunstnerisk utvikling for utøvere som er i utdanningsfasen eller i begynnelsen av en profesjonell karriere. pianistene Leif Ove Andsnes, Geir Botnen, Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland har det kunstneriske og pedagogiske ansvaret for akademiet.

Satsingen finansieres altså av Talent Norge, i samarbeid med Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, med bidrag fra Bergen kommune og Hordaland fylke.

De øvrige støttemottakerne er: Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS), NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet og FilmLab Norge.

Om Talent Norge
Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet. Siden oppstarten har Talent Norge gått inn i elleve talentsatsinger landet over og investert tilsammen 26,9 millioner kroner på satsingene.

Publisert:

Del: