Talent Norge har inngått en treårig avtale med Insomniafestivalen om talentsatsingen Cloud Exit. Satsingen gjøres i samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

© Insomnia

Insomniafestivalen i Tromsø lanserer talentprogrammet Cloud Exit. Programmet retter seg mot elektronikaartister som befinner seg i brytningen mellom talent og profesjonell utøver, med et uforløst potensiale til å nå ut med sin musikk, lokalt så vel som internasjonalt.

Talent Norge har nå investert 420 000 kroner i den nye satsningen, noe som så har utløst like mye i bidrag fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg er Insomniafestivalen inne med egne midler, samt finansiering fra og samarbeide med prosjektene SHAPE og We Are Europe.

– Insomniafestivalen er unik i sitt slag og har fostret en rekke kjente elektronikaartister gjennom mange år. Sammen med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar vi nå til å løfte talentsatsingen innen elektronisk musikk slik at flere kan få utviklet seg og presentert sin musikk for publikum både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. At Cloud Exit er knyttet opp til Insomnia sine Internasjonale prosjekter som SHAPE og We Are Europe er svært spennende og styrker artistenes muligheter til å nå ut internasjonalt, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Tre artister utvelges
Cloud Exit skal tilby faglig utvikling til artister innen elektronisk musikk og andre relatert kunstformer. Gjennom prosjektet vil utøvere få eksponert seg på Insomniafestivalen og bli en del av festivalens internasjonale samarbeid. Hvert år vil det velges ut tre artister som det skal jobbes spesifikt med. Per Martinsen, Anette Tunheim Jakobsen, og Jardar Westvik utgjør juryen for utvelgelsen. Parallelt med arbeidet med de særskilt utvalgte talentene vil prosjektet jobbe aktivt for å øke kompetansen blant en større gruppe utøvere.

Om Talent Norge
Talent Norge AS ble etablert i januar 2015. Overordnet mål for Talent Norge er å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent, og et enda rikere kulturliv gjennom varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk. Selskapet eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og staten v/Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: