Selskapets første årsrapport dokumenterer satsinger på 11 tiltak som kommer 400 talenter til gode.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, har de fleste satsningene så langt vært rettet mot utøvere innen klassiske kulturuttrykk.

Et formål med Talent Norge er at offentlige midler skal utløse midler fra det private.

Gjennom de 11 satsingene er det forpliktelse om utdeling av til sammen 26,9 mill. kroner i første driftsår. Satsingene innebærer støtte til etablering av rundt 400 talentplasser per år i tre år, og er knyttet til privat medfinansiering på til sammen 51,7 mill. kroner fra 15 ulike bidragsytere.

Totalt har bevilgningen til Talent Norge utløst 78,6 mill. kroner til talentsatsinger i kulturlivet.

Les hele årsrapporten her.

Satsningene i 2015 er fordelt slik:

– 4,5 mill. kroner over 3 år til kammerorkesteret 1B1.
– 4,5 mill. kroner til Nasjonalballetten UNG over 3 år.
– 150 000 kroner over 1 år til Henie Onstad Kunstsenter, konseptutredningen Unge Talenter på Henie Onstad Kunstsenter.
–  2,5 mill. kroner over 2,5 år til BFUng, ungdomsorkester ved Harmonien/Grieg-Akademiet i Bergen.
– 3,0 mill. kroner over 3 år til talentprogrammet Crescendo ved Barratt Dues Musikkinstitutt, i samarbeid med Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien.
– 6,75 mill. kroner over 4 år til Senter for Talentutvikling Barratt Due.
– 250 000 kroner til TekstLab Inkubator over 3 år.
– 3,0 mill. kroner til FilmLab Norge, et samarbeid mellom Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Sørnorsk filmsenter og Midtnorsk filmsenter.
– 500 000 kroner til Nordnorsk Kunstnersenter, mentorprogram og sommerskole for talentfulle billedkunstnere.
– 769 000 kroner over 3 år til Jiri Hlinka Klaverakademi, talentutviklingsprogram for særskilt  talentfulle pianoelever.
– 1,0 mill. kroner til NORLAs utviklingsprogram for talentfulle forfattere.

Satsingene er knyttet til privat medfinansiering på til sammen 51,7 mill. kroner med følgende fordeling:

– 3,6 mill. kroner fra Kavlifondet.
– 1,5 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen SRbank.
– 2,25 mill. kroner fra Stiftelsen Cultiva.
– 10,4 mill. kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.
– 3,0 mill. kroner fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse. 900 000 kroner fra Statkraft.
– 1,15 mill. kroner fra Bergesenstiftelsen.
– 1,1 mill. kroner fra GCRieberfondene.
– 10,5 mill. kroner fra Trond Mohn.
– 10,0 mill. kroner fra Bettina og Hans Petter Jebsen.
– 500 000 kroner fra Dextra Musica.
– 1,0 mill. kroner fra Forleggerforeningen.
– 1,5 mill. kroner fra Nordisk Film Fonden.
– 950 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge.
– 3,3 mill. kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

 

Publisert:

Del: