Selskapet har inngått en treårig avtale med Riddu Riððu-festivalen om den samiske talentsatsingen.

© Marius Fiskum, Riddu Riððu

Talent Norge har inngått en treårig avtale med Riddu Riððu-festivalen om talentsatsingen Riddu Sessions.

Selskapet har investert 450 000 kroner i den nye satsningen, noe som har utløst like mye i bidrag fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Til sammen gir dette 900 000 kroner over tre år til Riddu Sessions.

Mentorprogram
Riddu Riððu har siden år 2000 plukket ut et ungt samisk talent til å være «Årets Unge Kunstner» på festivalen. Årets Unge Kunstner er sjangeruavhengig. Festivalen vil nå videreutvikle Årets Unge Kunstner til også å omfatte et tre-årig mentorprogram; Riddu Sessions.

Mentorprogrammet innebærer en kontinuerlig oppfølging med tanke på kunstnerisk vekst for talentene som velges ut som Årets Unge Kunstner og skal samle talentene fra ulike år gjennom korte intensive samlinger. Talentene som velges ut kan jobbe innenfor ulike kunstsjangre, men vil ha en klar tilknytning til det samiske. Mentorene vil være etablerte kunstnere. Resultatet fra programmet skal presenteres under Riddu Riððu-festivalen hvert år.

Om Talent Norge

Talent Norge AS ble etablert i januar 2015 og har som verordnet mål å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent, og et enda rikere kulturliv gjennom varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk: talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig privat investering. Selskapet eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: