I forbindelse med årsrapporten sin, viser Talent Norge til talentsatsinger innen kultur til en verdi av 272,8 millioner kroner.

Maria Mediaas Jørstad, daglig leder Talent Norge, © Caroline Roka

– Vi er i år særlig stolte av Dirigentløftet – en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke og utvikle Norge som dirigentnasjon, i et samarbeid med et bredt fagmiljø og alle de nasjonale symfoniorkestrene – og av vår kvinnesatsing. Det sier daglig leder Maria Mediaas Jørstad i en pressemelding sendt ut for å presentere TNs aktivitet og utdelinger i løpet av 2018.

– Kunst- og kulturfeltet har mye å jobbe med for å oppnå full likestilling. Strukturer bygget opp over århundrer gir skjevfordeling. Disse strukturene vil vi arbeide aktivt for å endre, fremholder Mediaas Jørstad.

Talent Norges fjerde årsrapport viser talentsatsinger til en samlet verdi av 272,8 millioner kroner. Av disse kommer over 160,7 millioner kroner fra 44 ulike private bidragsytere. Flere av bidragsyterne utvidet sitt engasjement eller gikk inn i nye satsinger i 2018. Det skal også være avholdt over 100 mesterklasser og over 140 seminarer og workshops.

– Sammen med toneangivende institusjoner, ledende kunstfaglige miljøer og private bidragsytere er vi glade for å kunne konstatere at vi har bygget en solid grunnmur og er på god vei til å nå vårt viktigste mål: Å etablere gode modeller for finansiering og talentutvikling på toppnivå innen kulturlivet, på tvers av genre, og derigjennom gi flere talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial, sier Mediaas Jørstad.

Publisert:

Del: