Den nye kulturministeren lover millionbeløp.

Økning i spillemidler til kulturformål gir 14 millioner mer til den kulturelle skolesekken og totalt 36 millioner mer til kulturen.

– Vi har foreslått å endre fordelingen av spillemidlene neste år, slik at mer penger går ut til kulturen og frivilligheten. Det betyr at den kulturelle skolesekken øker med 14 millioner i 2013. Totalt øker de øremerkede spillemidlene til kultur med 36 millioner, sier kulturminister Hadia Tajik til Arbeiderpartiets nettsider.

– Skolen er den viktigste fellesarenaen i samfunnet. Gjennom den kulturelle skolesekken når vi alle barn med kunst og kultur av høy kvalitet. For veldig mange barn er kunst, kultur og forfatterbesøk på skolen det aller første møtet med kunst og kultur, sier Tajik.

Publisert:

Del: