Arkiv

søk

Stikkordarkiv: StøtteordningerSøknadsfrister

12 millioner til musikkutstyr

Årets andre tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk er klar.

Reisestøtten er fordelt

Tildelingene fra UDs reisestøtteordning er nå klare. 67 av de 136 søknadene som kom inn fikk tilslag.

Søknadsfrist for Sangløftet

Sparebanksstiftelsen DnB Nor gir fem millioner kroner over to år for å løfte sangen i Norge. 10. februar er frist for å søke om prosjektstøtte.

UDs reise- og prosjektstøtte for musikk

MIC forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet og til kulturutveksling i sør. Siste søknadsfrist i 2008 er 1. november.

Midler til utvikling av kormiljøene

Kulturrådet lyser nå ut midler til forsøksordningen for profesjonalisering av kor. Vokalensembler inviteres til å søke tilskudd til produksjoner og samarbeidsprosjekter, med søknadsfrist 1. september.

MVO: Økte midler

Musikkverkstedordningen deler ut 17,5 millioner til aktiviteter innen rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk i 2008.

Reisestøtte utlandet

Utenriksdepartementets tilskuddsordning for norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret. Søknadsfrist 1. november.

Oslo kommune: Flere har fått støtte

INTERVJU: Kulturbyråd Anette Wiig Bryn kan fortelle til Ballade at Oslo kommune har mottatt flere søknader på kulturtiltak sammenlignet med i fjor. Samtidig har kommunen økt kulturbudsjettet i forhold til 2006, og flere søkere har fått støtte til såkalte ”små kunst- og kulturtiltak” – ordningen som skal dekke mye av de midlene som tidligere ble fordelt gjennom LOK-støtten.

Tilskudd til musikkensembler 2008

Fristen for innsendelse av søknad om tilskudd til musikkensembler for 2008 er endret til 1. juni 2007. Tidligere år har søknadsfristen vært 1. september. Det vil derfor i inneværende år være anledning til å ettersende søknadsopplysninger frem til 1. september, melder Norsk kulturåd. Informasjon om ordningen, søkerveiledning og søknadsskjema finner du nærmere beskrevet her.

MIC/UDs reisestøtte

Neste søknadsfrist for både reisestøtte og UDs støtte til kulturutveksling med land i sør er 15. mai.