Arkiv

søk

Stikkordarkiv: Åndsverklov

Åpent brev om Åndsverkloven

Klasserommene er ikke private arenaer – fri bruk av åndsverk i undervisning bryter med grunnleggende rettigheter, skriver flere kunstnerorganisasjoner.

Angriper skolefritak

I alt 20 organisasjoner fra norsk kulturliv, inkludert musikkorganisasjonene NOPA, FONO, TONO, Gramo, IFPI og Norsk Komponistforening, vil ha Stortinget til å stryke regelen om at klasserom ikke omfattes av åndsverkloven.

TV2 advarer mot usikkerhet

Regelen om overføring av rettigheter i oppdragsforhold er nødvendig for å sikre klarhet og forutsigbarhet i bransjen, i følge TV2s juridiske direktør. Regjeringen mener at flere bør avtale rettigheter spesielt, og gjerne sette paragraf 71 til side.

Åndsverkloven som forsvant i det BLÅBLÅ

Den nye åndsverksloven skulle sørge for at rettighetshaverne fikk bedre mulighet til å leve av sin kreative virksomhet. Med lovforslaget som Stortinget nå skal ta stilling til, vil realiteten bli en helt annen, skriver NOPA og GramArt.

Ny åndsverklov er klar for Stortinget

Kulturdepartementet la frem lovforslaget onsdag. Den nye loven skal være mer teknologinøytral, og det forslås en ufravikelig regel om at opphavere har krav på rimelig vederlag.

Alt kan kopieres

Årets kulturdebatt i regi NOPA og Kunstnernettverket under Arendalsuka torsdag kveld handler om ny åndsverkslov.