Årsmøtet i TONO 6. juni bør utsettes, mener Helge Sten, som reagerer sterkt på det han mener er en udemokratisk prosess som ikke tar hensyn til de uavhengige andelshaverne.

Helge Sten/Deathprod

Av Carl Kristian Johansen

I valgkomiteens innstilling til nytt styre blir det slått fast at tre av ni medlemmer skal være såkalte frie representanter fra andelshavermassen i TONO.

De øvrige plassene i styret skal forbeholdes gruppeforeningene Norsk Komponistforening (NKF), Norsk Forening For Komponister og Tekstforfattere (NOPA) og Norsk Musikkforleggerforening (NMFF).

I TONOs vedtekter omtales de frie representantene som ”ytterligere 3 andelshavere” i tillegg til de faste kvotene til NKF, NOPA og NMFF.

I valgkomiteens innstilling er Bendik Hofseth og Henning Kvitnes foreslått på to av de tre såkalt frie plassene. Hofseth er for tiden NOPAS representant i TONO-styret og bekler nestledervervet i organisasjonen. Kvitnes er styremedlem i NOPA. På den siste frie plassen er Mira Craig nominert av valgkomiteen. Craig er ikke medlem i NOPA eller NKF, og er nominert for å ivareta de uorganiserte andelhavernes interesser.

— Hvordan kan Bendik Hofseth mene noe som helst annet enn NOPA, og hvordan kan han da være en fri representant i TONOs styre, spør Sten.

Sten mener at en fri representant er en uorganisert andelshaver, det vil si ikke organisert i en av gruppeforeningene NOPA, NKF eller NMFF.

— Dette er hva jeg har fått forståelsen av gjennom mine samtaler med TONO, men jeg har tydeligvis vært naiv, sier Sten.

At Hofseth og Kvitnes fra NOPA er foreslått til frie styreplasser er en systematisk utradering av innflytelsen til uorganiserte andelshavere i TONO, mener Sten.

— Dette står i ekstremt sterk kontrast til helt ferske tall jeg har fått fra TONO som viser at blant andelshavere i TONO utgjør de uorganiserte andelshaverne 323 personer, NOPA 350 personer og NKF 79 personer. Dette viser at de uorganiserte andelshaverne er så godt som like store som NOPA. Det slår hull på myten om at NKF og NOPA organiserer de fleste andelshaverne og dermed er de som tjener penger i TONO, sier Sten.

På årsmøtet har alle andelshavere anledning til å lansere andre kandidater enn dem valgkomiteen har innstilt. Dette er Sten innforstått med, men han mener dette ikke er reelt gjennomførbart på grunn av avstemmingsmåten.

– Man stemmer på et styre i TONO bare ved oppmøte på årsmøtet. Det er bare en liten del av TONOs andelshavere som har mulighet til å møte opp på årsmøtet. Tidligere var det slik at man fikk tilsendt navnene på alle andelshaverne i hver gruppeforening og så hadde komiteen en innstilling der man kunne stryke og stemme. Dette er rett og slett en organisert måte å få gjennom valgkomiteens innstilling på, sier Sten.

Sten mener at prioriteringen av NOPA og NKF på bekostning av uorganiserte andelshavere også skinner gjennom i valgkomiteen og kontrollkomiteen i TONO. I disse komiteene sitter medlemmer i NOPA og NKF.

– Gruppeforeningene kontrollerer seg selv gjennom kontrollkomiteen, mener Sten, som antar at foreningene ønsker å beholde styrestrukturen i TONO som den er, til tross for demokratiseringsprosessen, som har pågått i TONO noen år nå.

Sten peker på pengestrømmen som går fra TONO til gruppeforeningene.

— Disse midlene, som er opphavsrettslige penger, er ikke tilgjengelige for de 323 uorganiserte andelshaverne i TONO, sier Sten.

Sten mener at årsmøtet 6. juni bør utsettes og at det må settes sammen en ny valgkomité som gir et representativt bilde av andelshavere og medlemmer i TONO.

— Hvis ikke må man konkludere med at TONO er en udemokratisk organisasjon med monopol som ikke tar hensyn til medlemsmasse og andelshavermassen i det hele tatt, sier Sten.

Helge Sten, også kjent som Deathprod., er komponist og musiker og er blant annet medlem i den improvisasjonsbaserte gruppen Supersilent.

Les også disse artiklene om demokratiseringsprosessen i TONO:

Pengestrømmene endres i TONO
Demokratisk pynt på gammel styringsmodell
Et skritt i riktig retning

Publisert:

Del: