Operaen har ikke funnet erstatter for sin hovedsponsor.

I 2009 hadde Den norske Opera og Ballett sponsorinntekter på 28 millioner kroner. Det sank til 25,2 i fjor, og fortsetter antagelig å synke i år, forklarer operadirektør Tom Remlov til Dagens Næringsliv.

— Det er vanskelig å si nøyaktig, men årets sponsorinntekter vil ende på rundt 22 millioner kroner. En av grunnene til det er at hovedsponsor Mervedes-Benz avsluttet sitt engasjement ved nyttår, sier Remlov til avisen.

Det er ikke funnet noen erstatter for hovedsponsoren.

Nedgangen skyldes også at flere har falt fra i operaens losjeprogram.

Publisert:

Del: