– Beslutningen spillestedet Cosmopolite tok om å avlyse konsertene med klezmer-bandet Kol Simchas på Cosmopolite i forrige uke går på tvers av våre demokratiske verdier, mener kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. I dette innlegget skriver hun at det ikke er akseptabelt “at kulturarrangementer blir avlyst på det grunnlag som Cosmopolite har oppgitt”, og mener derfor at det er behov for at Rikskonsertene ser nærmere på sine rutiner og avtaler med arrangørleddet. – Det vil nøye bli vurdert hvordan Rikskonsertene skal forholde seg til arrangører som bryter kontrakten, skriver hun, samtidig som hun uttrykker håp om at dette var en tankevekker og en engangsforeteelse.

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Beslutningen spillestedet Cosmopolite tok om å avlyse konsertene med klezmer-bandet Kol Simchas på Cosmopolite i forrige uke går på tvers av våre demokratiske verdier. Det er ikke akseptabelt – hverken av hensyn til ytringsfriheten eller andre sentrale kulturpolitiske mål – at en konsert eller andre kulturarrangementer blir avlyst på det grunnlag som Cosmopolite har oppgitt. Rikskonsertene tok sikte på å formidle turneen med Kol Simchas til arrangører på 10 steder i Norge. Dette har vært vellykket på ni steder. Dessverre fikk ikke Oslopublikum muligheten til å oppleve bandet. Vi må sørge for at slikt ikke kan skje igjen.

Hva kan jeg gjøre som kulturminister? Selv ble jeg først informert om at konserten var avlyst på et tidspunkt da det var det for sent til å gripe inn, søndag ettermiddag. Da var det også for sent å ta kontakt med Rikskonsertene om denne aktuelle konserten.

Avlysningen av konserten i Oslo har imidlertid vist at det kan være behov for at Rikskonsertene ser nærmere på sine rutiner og avtaler med arrangørleddet. Rikskonsertene har overfor meg vært opptatt av forholdet til arrangørene og vilkårene for god formidling. Departementet har derfor bedt Rikskonsertene i samarbeid med Norsk kulturråd om å se på alle sider som kan styrke samarbeidet mellom produsent-/formidlingssiden og arrangørleddet. Den avlyste konserten aktualiserer dette og det vil nøye bli vurdert hvordan Rikskonsertene skal forholde seg til arrangører som bryter kontrakten.

Vi må tro at dette har vært en vekker for alle og derfor er en engangsforeteelse. Departementet vil uansett følge opp dette aspektet i det videre arbeidet med å styrke formidlingen av kunst og kultur.

Publisert:

Del: