NRK-journalisten og forfatteren har en “Stubøsk” stahet, mener juryen.

Jan Ditlev Hansen, © Yngve Olsen Sæbbe

Jan Ditlev Hansen ble tildelt Stubøprisen 2011 under Festspillene i Nord-Norge.

Styret for Thorgeir Stubøs minndefond begrunner blant annet tildelingen med Hansens bok om nordnorsk jazz:

“I boka NORDLANDS TROMPET – nordnorsk jazz gjennom 90 år har Jan Ditlev Hansen dokumentert, systematisert og fremstilt nesten ett århundres nordnorsk jazzhistorie som ellers ville gått tapt, på en måte som ruver i det musikkhistoriske landskapet. Boka fikk en begeistret mottakelse da den ble presentert ved Festspillene i Nord-Norge 2010. Også anmelderne ga boka god omtale.
(…)
Gjennom referanseverket om nordnorsk jazz har Jan Ditlev Hansen utvist både energi, vilje, kreativitet og en til tider ”Stubøsk” stahet for å drive gjennom sitt prosjekt. Han fryder seg åpenbart over nordnorsk jazz i alle sine fasetter. Jazzmiljøene i Nord-Norge bør fryde seg med ham. Jan Ditlev Hansen er en verdig mottaker av Stubøprisen 2011.”

Hansen har også skrevet bok om Varangerfestivalen, og er kjent for et NRK-programmet” Rundt midnatt”

Thorgeir Stubøs minnefond ble opprettet i 1987, og deler årlig ut Stubøprisen til viktige bidragsytere til nord-norsk jazz.

Publisert:

Del: