Utøveren mottok prisen på onsdag under Festspillene i Nord-Norge.

Foto: Idar Notøy.

Stubøprisen deles ut annethvert år til en person som har gjort en særlig innsats for nordnorsk jazzmiljø. Prisen, som er del av Thorgeir Stubøs minnefond, ble opprettet i 1987. Selve prisen består av et diplom laget av kunstneren Karl Erik Harr og et stipend på 25 000 kroner.

Minnefondet har som mål er å hedre en jazzmusiker og samtidig stimulere nordnorsk kultur, og i en pressemelding legges det frem blant annet følgende begrunnelse for årets tildeling:

«Finnseth er en levende kraft og inspirator i de sammenhenger der han framtrer, og hans virtuose og rause spillestil med assosiasjoner til den avdøde basslegenden Nils-Henning Ørsted Pedersen smitter over på selv mere uvante jazzlyttere… Hans bidrag til nordnorsk jazz gjennom både utøvende og pedagogisk arbeid er dermed betydelig og han skaper interesse for jazz som musikkform og for improvisasjon som et viktig musikalsk virkemiddel.»

Publisert:

Del: