Ved fristens utløp 1. mars var det kommet inn 156 søknader om støtte til lokal koraktivitet. Norges Korforbund har nå ferdigbehandlet søknadene for 1. tildelingsrunde.

Norges Korforbund, sangere 2007

Det samlede søknadsbeløpet var på kr 3.176.440,-. Kr 350.000,- er fordelt på 32 prosjekter. Korporsjektene som fikk støtte listes opp på side 2 i dette dokumentet.

Tilskuddsordningen for lokal koraktivitet har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale korlivet i Norge, samt medvirke til stabilitet og kvalitet i norsk korliv.

Ordningen retter seg mot kor uavhengig av organisasjonstilknytning og støtter enkelttiltak og konsertserier.

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker.

For mer info om støtteordningen: www.kor.no (støtteordninger).

Publisert:

Del: