I løpet av en knapp dag har nærmere tusen mennesker protestert mot kulturminister Trond Giskes forslag om å fjerne LOK-midlene. Mange frykter at beslutningen vil svekke det lokale konserttilbudet rundt om i landet, og er særlig bekymret for at dette skal ut over den smalere kulruren. En rekke kjente mennesker innen musikk- og kultur-Norge har signert på oppropet, som anmoder kulturministeren om å omgjøre sin beslutning i denne saken og gjeninnføre støtteordningen. NB: OPPDATERT: Oppropet har i løpet av to dager mottatt over 4000 underskrifter.

Trond Giske_06 (Bjørn Sigurdsøn/Statsministerens kontor)

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er Follo kantor- og organistforum som har tatt initiativ til oppropet, der det blant annet heter at ”vi som arbeider med kulturvirksomhet på lokalplanet registrerer med beklagelse at Kulturministeren i Statsbudsjettet for 2007 avvikler støtteordningen til lokale kulturtiltak”.

Oppropet fortsetter: ”For oss som arbeider med lokale, ikke-kommersielle kulturtiltak, har støtteordningen som inntil nå har vært administrert gjennom Norsk kulturråd, langt på vei vært ensbetydende med muligheter for produksjon av kulturtiltak med kostnader ut over det begrensede kommunebudsjetter tillater.”

Og videre: ”Vi har liten tro på at kommunene vil overta det økonomiske ansvaret for slike tiltak, slik kulturministeren har oppfordret til. Som produsenter av kulturvirksomhet med lokal tilknytning opplever vi svært ofte det stikk motsatte; kommunene nedprioriterer kultur på bekostning av blant annet skole og helse. Det er derfor helt avgjørende for vår virksomhet at det eksisterer en særskilt støtteordning for slike tiltak, en ordning som opererer ut fra faglighet og som er uavhengig av skiftende politiske vinder og valgkamper.”

Nå ser det ut til at svært mange kulturarbeidere og kulturbrukere stiller seg bak oppropet. I løpet av et knapt døgn har oppropet, som kan leses i sin helhet her, fått nærmere ni hundre underskrifter.

Blant de mange underskriverne finner man en rekke kjente navn i norsk musikk- og kulturliv. Deriblant komponister som Torstein Aagaard-Nilsen, Glenn Erik Haugland, Maja Ratkje og Lars Petter Hagen, og musikere som Annbjørg Lien, Joachim Kjelsaas Kwetzinsky, Synnøve S. Bjørset, Else Olsen-S, Vegar Sandholt, Jørn Simen Øverli, Sinikka Langeland, Kåre Kalvenes og Per Oddvar Hildre.

Det er med andre ord et svært bredt felt av både fagfolk, utøvere og generelt musikkinteresserte som ikke stoler på Giskes ord om at ordningen problemløst kan overføres til Rikskonsertene, eller de forskjellige genrenes særforbund.

I tillegg benytter mange også anledningen til å fortelle den rødgrønne regjeringen hvorfor fjerningen av LOK-midlene ikke er noen god idé. Her er et lite knippe av kommentarer som engasjerte utøvere, arrangører og publikummere har skrevet:

— ”Dette er byggesteiner som faktisk utgjør det som skal til for å ha noe i det hele tatt å lage kultur for på lokalplanet.”

— ”Som arrangør av mange kor-konserter i Bærum er jeg overbevist om at fjerning av konsertstøtten vil få stor negativ betydning for konsertvirksomheten i landet.”

— ”La den lokale kulturen leve. Bare slik kan det kulturelle grunnfjellet bestå. Vi vil skape selv; ikke bare konsumere det som kommer fra oven.”

— ”LOK-ordningen er en svært viktig og effektiv garantist for de smale og sjangeroverskridende kulturuttrykkene. Om ikke kommunene får båndlagte midler til disse formålene ser det dårlig ut veldig mange steder, bl.a. “lokomotivet” Oslo.”

— ”Kommunene kan kanskje ha ein del kompetanse, men dei har ikkje pengar! Og dei prioriterer ikkje dette. Dessutan utløyser desse pengane nye, friske lokale midlar, dugnadsinnsats m.m. Difor er det kjempeviktig å behalde desse støttemidla.”

— ”Ikke bare omfordel midlene til sjangerbaserte interesseorganisasjoner! Det trengs flere frie steder å søke!”

— ”Støtten fra Lok er den eneste driftsstøtten Levende klassisk i Tønsberg mottar!”

— ”For oss lokalarrangïører betyr dette mindre penger til ikke-kommersielle tiltak, som for eksempel barne- og ungdomsrelaterte arrangementer. Disse gruppene trenger kontakt med det proffesjonelle kulturliv. Vedtaket er derfor først og fremst et tap for de gode opplevelsene.”

— ”Som billedkunstner vet jeg at støtte som blir flyttet til annen instans – blir borte. Kulturen er tydelig en enkel gruppe å “spare penger på”. Denne regjeringen har gjentatte ganger tidligere forsikret oss om hvor viktig kulturlivet er. Vis oss at dere mener det.”

En av de aller enkleste, men kanskje også sterkeste beskjedene fra musikerne til kulturminister Giske lyder rett og slik:

— ”Du tar levebrødet fra oss!”

Ballade vil fortsette å følge denne saken. Om du selv ønsker å støtte oppropet, finner du det på denne adressen.

Publisert:

Del: