Den årlege musikkprisen frå Fegerstensstiftelsen vert utdelt i dag.

Sidan 1992 har Fegerstens musikkstiftelse delt ut stipend til lovande norske komponistar og utøvarar. Den gjevaste prisen er på heile 250 000 kr, og er den største av sitt slag i Noreg.

Olav Anton Thommessen er ikke bare en produktiv og original komponist. Han har i nærmere 40 år gjort seg gjeldende i norsk kulturliv som inspirerende komposisjonsprofessor ved Norges musikkhøgskole, som folkelig musikkformidler for P2’s radiolyttere og som en
uredd og samfunnsengasjert debattant, skriv Fegerstensstiftelsen i ei pressemelding.

Mange jern i elden
Trass i at Thommessen har hatt mange jern i elden gjennom ei lang karriere, er det i hovudsak komponistverket hans Fegerstensstiftelsen ynskjer å støtte.

— Gjennom alle estetiske ismer og kompositoriske trender har han utviklet et særdeles slagkraftig og personlig musikalsk språk. Thommessens prosjekter er ambisiøse og velfunderte, og de gjennomføres med en stringens og et vågemot som imponerer.

Fleire stipend fra Fegerstens musikkstiftelse
For 2010 er Michael Alperin og Erlend Fredrik Skomsvoll tildelt eit toårig arbeidsstipend. Øvrige stipendmottakarar er Ørjan Matre, Jon Bara Johansen, Jon Balke, Fride Frederikke Wærvågen, Brit Målfrid Groven Halvorsen, Ingeborg Christophersen, Ingeborg Schübeler Gillebo og Sigurd Hole.

Publisert:

Del: