50 fiolinister fra 22 land ønsker å konkurrere om to ledige fiolinstillinger i Stavanger Symfoniorkester. Prøvespillet er berammet til 16. august.

Stavanger Symfoniorkester_stort

Orkestersjef Arve Rosell uttaler at han er fornøyd med den store søkermassen:

— Erfaringsmessig uteblir en del av søkerne, men vi har aldri opplevd en så stor interesse for ledige jobber i SSO. Orkesteret har åpenbart opparbeidet seg et svært godt renommé internasjonalt etter mange år med kunstnerisk suksess og oppsiktsvekkende dirigentnavn som Franz Brüggen, Philippe Herreweghe, Fabio Biondi og nå Steven Sloane, sier Rosell.

— Men søkermassen gjenspeiler også hvor beinhard konkurransen er blitt i det profesjonelle musikermiljøet, fortsetter han.

Prøvespillet er berammet til 16. august, og bør gjennomføres på en dag.

Hovedtyngden av søkerne er fra Europa, men adresselisten strekker seg fra Japan i øst til USA i vest.

Det er Stavanger Symfoniorkester som melder dette.

Publisert:

Del: