Sjefdirigent i Oslo-Filharmonien, Jukka-Pekka Saraste, ble torsdag overrakt Sibeliusprisen for 2006. Prisen som deles ut for fjerde gang, ble overrakt til Saraste av statsminister Jens Stoltenberg. Prisen består av 100 000 kroner og diplom, og ble i år sikret for de neste årene gjennom en pengegave fra Kari og Harald Tybring-Gjedde.

Jukka-Pekka Saraste 2 2005 (Foto: Scanpix)

Under utdelingen viste Jens Stoltenberg til Finlands internasjonale status som kulturnasjon, med Jean Sibelius som fremste frontfigur. Med humor refererte han til sin tid som næringsminister i Gro Harlem Brundtlands regjering og EU-saken i 1994, da den norske planen var å oppnå folkets ja etter at Østerrike, Finland og Sverige var “inne”. Og han mintes finske paroler fra den gang: Sisu! Sauna! Sibelius! Kyllää! Han knyttet “sisu” til den finske folkesjelen, “sauna” til tradisjon og

Sibelius til nasjonal symbolverdi, og sa at Saraste bærer med seg alle begrepene. Han uttrykte stor norsk stolthhet over at en mestertolker som Saraste har valgt seg Oslo som virkested.

I sin takketale snakket Saraste bl.a. om musikken som “språket uten ord”, og vakte munterhet med hentydninger til den finske ordknappheten. I alvorligere vendinger snakket han om Sibelius’ uvurderlige betydning for den finske nasjonen og identiteten, og det beviset dette forholdet er på musikkens betydning – også som verdisymbol.

Orkesteret gledet seg med sin dirigent og de ga ham en rungende touche. Konsertanledningen var forøvrig ikke tilfeldig valgt, Sibelius sto på programmet med Symfoni nr. 2.

Sibeliusprisen består av 100 000 kroner og diplom. Den deles ut av Sibelius selskapet i Norge, som ble opprettet i 1994 på initiativ fra generalkonsul Harald Tybring-Gjedde. Prisen ble opprettet i 2003, og iniativtager var da den nye generalkonsulen, Christian Bjelland. Prisen er nå sikret for årene fremover gjennom en stor pengegave fra Kari og Harald Tybring-Gjedde. Den er tidligere delt ut til dirigent Eivind Aadland og pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes.

Publisert:

Del: