Statens arbeidsstipend er delt ut. Her er mottakernes egne planer for hvordan de vil bruke pengene.

Signe Sannem Lund, © Operaen.no

Statens arbeidsstipender er nylig delt ut. De største stipendene er på tre og to år, med 190 000 kroner i støtte for hvert år. Vi tok ringerunden til de musikerne, sangerne og komponistene som har fått slik støtte for å høre hva de vil bruke tiden og pengene på. Nedenfor er svarene til de vi fikk tak i.

David Bratlie, komponist. Har fått treårig arbeidsstipend.
Bakgrunnen for min søknad er en skisse til en opera, som jeg… vel, det er et stykke igjen. Tanken er at det skal være Faust, i en versjon som er basert på HELE eposet fra Goethe, og ikke bare den mye brukte første delen. Del to foregår mer i en idéverden, hvor man kan tolke mye av vår kultur inn i det som skjer. Det er ambisiøst, men hvis man først skal prøve seg… Stipendet gir en mulighet for å gjøre slike ting, satse på noe som kanskje ikke ligger helt oppi dagen. Det positive er at man får tid til å arbeide, men man kan jo ikke gjøre det helt alene heller. Man kommer ikke noe nærmere en realisering med mindre man har samarbeidspartnere til både tekst, dramatisering og det rent operative med en oppsetning. Jeg skal i alle fall gjøre mitt for å få det til, og så må jeg finne de folkene som er interessert i det samme som meg.

Bjarne Sivert Kvinnsland, komponist. Har fått treårig arbeidsstipend
Jeg har bakgrunn som elektronisk komponist, og skal bruke deler av stipendtiden på et prosjekt om musikalsk kunnskap om skogens lyder. Skoger er over hele verden rike på lyder. Det ene delen av prosjektet er å samle slike. I tillegg bringer jeg med meg musikere inn i prosjektet – til og med helt inn i skogen – for å sette dem i ulike opptakssituasjoner. I tillegg kommer fortsatt fordypning i musikk til bevegelser og moderne dans. Det er vel det som er hovedprosjektet i livet mitt. Jeg har jobbet mye med norske koreografer, ofte om store utendørsproduksjoner. Da er mye av strategien lik det jeg gjør i skogen. Jeg er glad for at jeg får dette stipendet nå. Det gir meg en tydelig periode hvor jeg kan være fulltidskomponist. Jeg ser fremdeles på meg selv som en produsentkomponist, det vil si jeg er en som drar i gang større prosjekter og utvikler nye kulturprodukter, noe som igjen sysselsetter mange norske musikere.

Julian Skar, komponist. Har fått treåring arbeidsstipend
Hovedprosjektet mitt er musikk i møtet med sceniske produksjoner. Jeg undersøker hvordan en komponist best jobber med tekst, bevegelse og rom, blant annet ved å lage en opera for én person og elektronikk. I tillegg handler det å finne ut om hvordan man som komponist i 2011 kan bruke digitale medier til å smelte sammen ulike kunstarter, uten at det blir pinlig. Disse erfaringene kan brukes til å tydeliggjøre mitt eget språk.
Dette er et veldig bra tidspunkt for meg å få stipendet på – det betyr at jeg kan følge hjertet i noen år til. 190 000 i året er langt fra en fullgod lønn, men det gir meg i alle fall friheten til å kunne si “nei” til noen oppdrag. Det betyr også at jeg kan sikte enda høyere med ensemblet jeg er med i, Ensemble neoN. Sånn sett er det et godt eksempel på hvordan stipender kan gi ringvirkninger i større deler av kulturlivet.

Tore Brunborg, saksofonist og komponist. Har fått toårig arbeidsstipend
Jeg har ikke ett spesifikt prosjekt jeg har søkt med, det handler mer om å fortsette å utvikle mine egne prosjekter. Jeg er musiker uansett om jeg får stipendet eller ikke, jeg har ikke noen andre inntektskilder, så det blir ikke noen ny tilværelse for meg nå. Men stipendet gir meg mer rom til å utvikle egne ideer. Jeg kan for eksempel tillate meg å konsentrere meg om ett prosjekt i en måneds tid, uten å tenke at jeg må ha inntekter i den perioden. Jeg har fått et treårig arbeidsstipend tidligere, jeg tror det var i 1998.

Bugge Wesseltoft, pianist, komponist, produsent. Treårig arbeidsstipend.
— Jeg søkte om å jobbe fram et world-music-prosjekt, et nytt band som skal gi ut plate. Jeg har hatt veldig lyst til å starte dette ensemblet lenge. Arbeidstittelen var “One World Ensemble”, men det var noen som synes det var så dårlig at jeg mer eller mindre har forkastet det. Bandet er musikere fra India, Libanon, Mozambique og England London, med solister fra forskjellige deler av verden. Det er primært det jeg har fått støtte for, men jeg har andre prosjekter ved siden av. Arbeidsstipendet er helt supert fordi man får tid til å tenke seg om litt. Jeg har hatt ettårige stipender tidligere. Det er betryggende å ha det i bunn og det noe av den beste formen for støtte man kan gi. Det skulle vært mer av denne type støtte over flere år til musikere og band.

Runar Tafjord, hornist. Treårig arbeidsstipend
Prosjektet er få frigjort tid til å fordype meg på improvisasjonskunst på horn, og jeg har masse skisser liggende på musikk jeg har lyst til å skrive, der horn er i sentrum. Jeg skal ikke finne opp hjulet på nytt, men oppsøke andre hornister på jazzfeltet og spille sammen med dem. Det er det som er hovedgreia. Erfaringene vil jeg gjerne formidle videre til andre hornister, for å vise at man ikke bare kan spille klassisk horn, men også jazzhorn. Mest sannsynlig blir det en innspilling, men det er avhengig av ekstern finansiering. Det blir tre fantastisk hektiske år. Jeg har søkt om arbeidsstipend i 20 år i hvert fall. Jeg ser fram til å komme i gang.

Hedvig Mollestad Thomassen, gitarist. Toårig arbeidsstipend.
For tiden holder jeg mest på med trioen min, Hedvig Mollestad Trio. Vi har akkurat spilt inn en plate, og det er stort sett trioen jeg kommer til å holde på med i stipendperioden. Stipendet gir en enorm frihet til å prioritere det man selv vil, og bruke mer tid på det også.

Anders Eidsten Dahl, organist/kantor. Har fått toårig arbeidsstipend.
Det er først og fremst et selvstudium jeg har tenkt å drive med. Jeg har jobbet 60% som kantor i Drammen, og søker nå permisjon fra den stillingen – jeg tar helt fri fra jobben i 16 måneder. Akkurat nå føles det som en veldig lang periode, men jeg er sikker på at tiden kommer til å gå fort. Det står i utlysningen av stipendet at dette skal være viktig for ens egen kunstneriske utvikling. Og det er det helt klart. Jeg skal jobbe med flere ting, blant annet øve inn nytt repertoar som soloorganist, lese meg opp på det som finnes av orgellitteratur og også følge med på orgelbygging. Som organist bør man jo kunne litt om det. I tillegg spiller jeg inn plate for selskapet Lavvo Classics, der har vi noen prosjekter som nok kommer til å gå fortere nå som jeg har fått stipendet. Jeg har søkt stipender tidligere. I fjor fikk jeg et diversestipend som jeg også brukte til å ta litt fri fra jobben.

Signe Sannem Lund, operasanger. Har fått toårig arbeidsstipend.
Jeg har fire, fem forskjellige prosjekter med i søknaden. Et av prosjektene er å jobbe med musikken til den amerikanske komponisten William Bolcom, og jeg vil også studere verkene til britiske Peter Maxwell Davies. Nå for tiden jobber jeg også sammen med en skuespiller med et prosjekt basert arbeider av den norske komponisten og tekstforfatteren Hanne T. Asheim. Det er vel det største prosjektet, og skal være klart om et år.
For meg som sanger betyr stipendet kjempemye. Jeg må også sette meg inn en hel del ting jeg ikke tidligere har jobbet med. Flere av prosjektene jeg søkte med involverer mange andre, og jeg kan jo ikke finansiere dette selv. Så da må jeg sette meg ned og skrive en ny rekke søknader og budsjetter. Jeg har lagt lista høyt og ser dette som en veldig fin utfordring.

Sølve Sigerland, Rune Arnesen, Geir Draugsvoll, Knut Erik Sundquist og Anders Clemens Øien har også fått treårig arbeidsstipend. Erlend Viken har fått for to år.

Den komplette oversikten over tildelinger, hvor også listen over de musikerne som har fått ettårig arbeidsstipend er inkludert, kan du lese på Regjeringens nettsider.

Publisert:

Del: