Glenn Erik Haugland, som nylig sto bak en vellykket oppføring av “Hulda og Garborg” på Det Norske Teatret, mottar i disse dager et arbeidstipend på 148 000 kroner fra Kulturdepartmentet. Lene Grenager får et tilsvarende beløp i kategorien Arbeidsstipend Yngre Kunstnere. Samtidig er også folkemusikeren og kvederen Sinikka Langeland nå omfattet av garantiinntektsordningen.

Sinikka Langeland

I tillegg til disse to større beløpene til Haugland og Grenager, mottok Risto Holpainen i Oslo og Christain Jaksjø i Ås etableringsstipend på 20 000 kroner. Det ble videre delt ut materialstipend til Karsten Brustad (Greåker), Kyrre Sassebo Haaland (Oslo), Bjørn Bolstad Skjelbred (Oslo), Jørgen Knudsen (Bergen) og Jøran Rudi (oslo) på henholdsvis 30 000, 20 000, 20 000, 15 000 og 2000 kroner.

Komponister som kan glede seg over ettårige reisestipend – i en størrelsesorden på 15 000 til 10 000 kroner – er Jon Balke (Oslo), Kjell Flem (Ålesund), Ida Helene Heidel (Nesoddtangen), Bjørn H. Kruse (Oslo), Terje Bjørn Lerstad (Oslo), Jostein Stalheim (Fana) og Knut Olaf Sunde (Sverige).

Såkalte vikarstipend er delt ut til Jøran Rudi (Oslo) og Lasse Thoresen (Oslo), og pålyder henholdsvis 50 000 og 40 000 kroner.

Folkemusikken
Kantele-spilleren og kvederen Sinikka Langeland fra Grue mottar heretter statens garantiintekt, og er en av i alt 529 norske kunstnere som per i dag omfattes av denne ordningen. Folkemusikeren Jens A. Myro fra Ål er ellers på årets liste over mottagere av stipend for eldre fortjente kunstnere.

Kvederen Elin Pehrson Grytting (Sandane) har mottatt toårig arbeidsstipend på 148 000 kroner. Hardingfele-spilleren Åse Teigland i Oslo har på samme måte fått arbeidsstipend for Yngre Kunstnere, som også er på 148 000.

Flere folkemusikere og folkedansere har dessuten mottatt reise- og studiestipend, der hardingfelespiller Vidar Lande (Jessheim), gammelinstrument-spesialist Geir Egil Larsen (Verdal), danser Martin Myhr (Torpo) og sanger Kjersti Wiik (Isdalstø) har mottatt ettårige stipend på mellom 13 200 og 33 400 kroner. Sinikka Langeland, som nå altså kan glede seg over garantiinntekt, har også mottatt denne type stipend – i hennes tilfelle 23 200 kroner.

I tillegg har Eli Storbekken også mottatt et toårig arbeidsstipend som faglitterær forfatter – pålydende kroner 148 000.

En komplett oversikt over øvrige, musikkrelaterte arbeidsstipend, reise- og studiestipend, samt etablerings-, material- og vikarstipend, finner du her, eller ved å trykke på artkkellenken nedenfor.

Publisert:

Del: