Men skal fortsatt arrangere Veslefrikk og nystartede U-trykk.

Skapia og nye prosjekter er offisielt lansert Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifondet

Stiftelsen Veslefrikk bytter navn til Skapia som følge av satsing på ungdom.

I en pressemelding begrunner Skapia navnevalget slik:

Det nye navnet symboliserer kreativitet, samhandling og skaperkraft. Å komponere musikk er et alternativ som både inspirerer og hjelper flere til å uttrykke seg. Skapia satser derfor på nasjonal komponering for barn og ungdom, og åpner muligheter for enklere samarbeid mellom unge og voksne musikkinteresserte.

I 2015 utviklet daværende Stiftelsen Veslefrikk, nå Skapia; Veslefrikkmetoden og Veslefrikkprisen, som tilrettelegger for at grunnskolebarn på 1-7. trinn får muligheten til å komponere sine egne verk. Frem til 2018 har mer enn 5000 barn skapt unike musikkstykker, og fått føle glede og mestring gjennom skapende prosesser. Fra 2019 vil ungdom få samme mulighet gjennom U-trykk.

Lanseringen av Skapias nye prosjekter og offentliggjøring av navnebyttet fant sted på Sentralen i Oslo mandag.

Ungdomsprosjektet U-trykk retter seg mot ungdom (13-15 år) over hele landet og skal tilrettelegge for at enda flere får muligheten til å erfare sin egen skaperkraft. I samarbeid med komponister har Skapia utviklet U-trykkmetoden som er en metode ungdom kan bruke når de skal i gang med å komponere. Skapia dekker nå hele grunnskolen med sine satsinger på komponering.

Veslefrikkprisen får også sitt ungdomsmotstykke i Utrykkprisen. Elevene som har komponert vinnerverket, blir invitert til Oslo for å fremføre musikken sammen med Kringastingsorkestret. Dette skjer på en en felles prisvinnerkonsert i NRK Store Studio fredag 10. mai 2019.

– Målet med både Veslefrikk og U-trykk er at det skal bli enklere for barn og unge å uttrykke seg i gjennom musikk, og dessuten skape noe eget i samarbeid med andre. Gjennom nasjonale og lokale aktiviteter gir Skapia barn og unge muligheten til å utvikle kreativiteten og skaperkraften de besitter, skriver Skapia i meldingen.

I tillegg har Skapia lansert en ny digitale mentorordning, hvor elever i både Veslefrikk og U-trykk får muligheten til å booke videomøte med komponister for inspirasjon og veiledning – helt gratis. Hensikten er å få presentert egen musikk, slik at en en profesjonell og erfaren komponist kan komme med innspill til hvordan barnas musikk kan utvikles videre. Dette skjer gjennom en egenutviklet digital plattform, som vil være tilgjengelig for skoler over hele landet.

Publisert:

Del: