Artiststipendet er på én million kroner og vil fordeles på inntil fire stipend i år.

Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister lanserer i dag et stipend i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

Artiststipendet er i år på 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.

Hans Olav Troen

– Vi ser at populærartistene sjelden er stipendvinnere. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Artiststipendet er øremerket populærartistene, både solister og band, og skal tilgodese artister som lever av musikken de skaper og fremfører. Stipendet skal være et bidrag til drift og videreutvikling av deres profesjonelle karriere”, sier Hans Olav Trøen, som er styremedlem i stiftelsen og profesjonell musiker i Contrazt.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco. Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Les mer om stipendet her.

Publisert:

Del: