Sten Cranner (1967) er ansatt som ny direktør for Bergen Filharmoniske Orkester. Cranner har bred erfaring fra kulturlivet, både som leder, administrator og utøver.

Sten Cranner 2006/Foto: Anna Hult

Den nytilsatte direktøren har bred erfaring fra kulturlivet, både som leder, administrator og utøver. Han har siden 2002 vært orkestersjef i Göteborgs Symfoniker / Konserthuset Göteborg, Göteborgs Konsert AB (GKAB).

I sitt arbeid som orkestersjef i Göteborgs Symfoniker (GSO) har Cranner deltatt i ledergruppen og orkesterets programråd. Han har vært personal-, budsjett og virksomhetsansvarlig for orkesteravdelingen. Cranner har også hatt det operative ansvaret for all konsertproduksjon i konserthuset, samt all intern og ekstern virksomhet for GSO, deriblant turneer og gjestespill.

Cranner har musikkutdannelse fra Østlandets Musikkonservatorium med tuba som hovedinstrument. I perioden 1989 – 1998 arbeidet han som frilans-musiker med en rekke engasjementer over hele Skandinavia, deriblant Bergen Filharmoniske Orkester.

Cranner har tidligere (2000-2002) arbeidet som prosjektleder og orkesterregissør i Oslo Filharmoniske Orkester. Videre har han vært produsent og daglig leder for Cikadaensemblet, slagverksensemblet SISU og Groove Music AS.

Styreformann Pål W. Lorentzen sier i en kommentar at Sten Cranner er en ambisiøs og faglig sett svært sterk person med et godt internasjonalt nettverk. Han besitter den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å lede Bergen Filharmoniske Orkester videre, nasjonalt og internasjonalt, i samsvar med orkesterets strategi.

Ballade håper å kunne komme tilbake med et større intervju med direktøren, så snart dette lar seg gjennomføre.

Publisert:

Del: