På landsmøtet i helgen ble det også vedtatt å satse på kompetanseutvikling for dirigenter, styrke rekrutteringen og legge spesielt til rette for seniorkor.

Stein Høyer Foto: NKF

Norges Korforbund avholdt i helgen sitt 16. landsmøte. Forbundet har hatt en vekst i medlemstallet på 500 personer siden nyttår. Det var i følge pressemeldingen derfor optimisme og framtidstro som preget de 62 delegatene på landsmøtet.

Det ble laget frem en ny handlingsplan. I denne er kompetanseutvikling for dirigenter et strategisk satsingsområde. Korforbundet vil også legge vekt på å skape læringsarenaer for kor og bidra til å styrke rekrutteringen til kor i Norge.

Landsmøtet vedtok også å legge spesielt til rette for seniorkor og pensjonistkor. Dette blir gjort i form av lavere medlemskontingent og egne tilbud for kor i dette segmentet.

Gjenvalgt ledelse
Stein Høyer og Per Arthur Christensen ble gjenvalgt som henholdsvis president og visepresident.

Det nye sentralstyret består for øvrig av:

Tom Gunnar Ask, styremedlem, Norges Korforbund Troms
Kirsten Olsen, styremedlem, Norges Korforbund Nord-Trøndelag
Anne-Grethe Klaussen​, styremedlem, Norges Korforbund Vestfold-Telemark
Elias Blichfeldt Mørk, styremedlem, Norges Korforbund Hordaland
Elin Persson, leder for musikkfaglig råd, Norges Korforbund Nordmøre
Trond Håskjold, 1. varamedlem, Norges Korforbund Sør-Trøndelag
Beate Styri, 2. vara​medlem, Norges Korforbund Oslo-Akershus
Torunn Myhre, 3. varamedlem, Norges Korforbund Østerdalen​

– De siste årene har vi skapt et bedre tilbud til korene og dette har gitt økning i medlemstallet, sier president i Korforbundet, Stein Høyer i pressemeldingen.

Han trekker også fram samarbeidet som har blitt utviklet mellom kororganisasjonene og mellom musikkorganisasjonene.

Forbundet har 29 500 medlemmer fordelt på 990 kor og 24 distriktsledd.

Publisert:

Del: