Det har kommet mange og høylytte protester fra Stavanger og Rogalandsområdet, etter at det ble kjent at den eneste ansatte i NRKs kulturavdeling som er tilknyttet Stavanger-redaksjonen regnes som “overtallig” av NRK-ledelsen. Her formulerer Siri Skaar, som er leder i kommunalstyret for kultur, og kultursjef Siri Aavitsland sin protest i et åpent brev til NRK-styret.

Tou Scene, frontparti

Stavanger, 28. juni 2005

Av Siri Skaar og Siri Aavitsland, Kultur og byutvikling, Stavanger kommune

Det er med stor undring vi registrerer at den eneste ansatte i NRKs kulturavdeling som er tilknyttet Stavanger-redaksjonen nå blir overtallig. Solveig Grødem Sandelson har vært en nøkkelperson for å synliggjøre i NRK den kulturproduksjonen som skjer i Norges 3. største region.

Stavanger-regionen er for tiden den mest produktive kulturregionen i Norge, og vil på alle områder oppleve en sterk vekst i årene fremover. På alle felt er vi i sterk utvikling med nytt universitet, et næringsliv i fremgang og store faneprosjekter som Europeisk kulturhovedstad og nytt konserthus.

I tillegg ser vi også en stor vekst i alternative scener som f.eks. Tou Scene. At Solveig Grødem Sandelson nå blir gjort overtallig i Norges allmenkringkasting, vil ha en negativ konsekvens for fremtidig nasjonal eksponering av kulturlivet i Rogaland.

Stavanger-regionen er den regionen som bruker mest penger pr. innbygger på kultur. Innenfor alle kunstområder er vi i sterk vekst, og det virker derfor uforståelig i forhold til regionens betydning at en slik avgjørelse kan skje i NRK.

Vi vil med dette be styret for NRK om å sørge for at NRKs kulturavdeling fortsatt har en kulturfaglig bemanning ved avdelingskontoret i Rogaland. Dette for å sikre at kulturlivet i Rogaland får sin rettmessige eksponering i allmennkringkastingen.

Med hilsen

Siri Skaar
leder, kommunalstyret for kultur

Siri Aavitsland
kultursjef

Publisert:

Del: