BRAK (Bergens Rock Aktører) mottok et brev fra Kultur- og Kirkedepartementet på lille julaften som sa: ”Tilskudd til BRAK i 2005. Det er i departementets budsjett for 2005 funnet rom for å gi et engangstilskudd til BRAK på kr 100 000,-”. Dette er første gang BRAK mottar tilskudd fra KKD.

BRAK-logo

BRAK mottok tidligere i år kr 100 000 kroner i prosjektmidler fra Norsk Kulturråd øremerket kompetansehevende tiltak, og har for 2006 søkt om midler fra Post 74 på Statsbudsjettet.

–Foreløpig ligger vi ikke inne i Regjeringens budsjettforslag for 2006, men etter dette ”julekortet” ser vi svært lyst på fremtiden. BRAK er iallefall blitt lagt merke til også hos Kultur- og Kirkedepartementet, BRAK-leder Line Endresen.

Gjennom Post 74 vil BRAK ha mulighet til å søke driftsmidler i stedet for å søke på prosjektbasis.

–Dette vil gi oss mer forutsigbarhet for driften og utviklingsmuligheter, slik at vi kan fortsette å ha den viktige rollen som kompetansehevende organ for musikklivet i regionen. Ettersom BRAKs medlemmer varierer fra profesjonelle til amatører, er vi nødt til å ha et sterkt fokus på å videreutvikle kompetansesenteret i tråd med de stadige endringene i musikkmiljøet. Konkrete tiltak kan være flere og bedre kurs, oppdatert søknadsguide, intern kompetanseheving, juridisk bistand og dokumentasjon, sier Endresen.

At KKD gir BRAK en slik julegave er et signal på at Regjeringen nå satser enda mer offensivt.

–De rødgrønne la tidligere i 2005 frem et fantastisk kulturbudsjett, og gjennom en slik gave til BRAK på slutten av 2005 har vi fått en enorm tillitserklæring fra høyeste hold, sier Endresen.

Publisert:

Del: